Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

364. Prisfastsættelse af Præsteskoven i Sdr. Felding

Sagsnr.: 13.06.02-G01-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Prisfastsættelse af Præsteskoven i Sdr. Felding