Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 8. maj 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

163. Tilskud til etablering af NIDO Danmark, det tidligere Center for Forskning og Uddannelse

Sagsnr.: 24.10.11-G01-1-16 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Tilskud til etablering af NIDO Danmark, det tidligere Center for Forskning og Uddannelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 22. august 2016 (punkt 313) drøftet etablering af Center for Forskning og Udvikling.

 

Center for Forskning og Udvikling, der har skiftet navn til NIDO Danmark har en samlet anlægsramme på 148 mio. kr.

 

Ved budgetforlig 2017 er der afsat 15 mio. kr. over to år til projekter, som har til formål at skabe de bedste rammer for fortsat vækst og udvikling i de lokale virksomheder. Det anbefales, at Herning Kommune bevilliger 5 mio. kr. til NIDO Danmark finansieret heraf.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 22. august 2016 (punkt 313) drøftet etablering af Center for Forskning og Udvikling.

 

Center for Forskning og Udvikling, der har skiftet navn til NIDO Danmark har en samlet anlægsramme på 148 mio. kr. Det er oplyst, at der blandt de øvrige kommuner er indsamlet tilsammen 1 mio. kr.

 

NIDO Danmark, som skal etableres i tilknytning til DNV-Gødstrup forventes at have væsentlig betydning for tiltrækningen af højtuddannet arbejdskraft til lokalområdet og understøtte udviklingen på det sundhedsfaglige område af betydning for den kommunale sundhedsopgave.

 

Aktiviteten på NIDO Danmark kan være med til at sikre, at DNV Gødstrup kan rekruttere de nødvendige speciallæger. Det understøtter ambitionen om, at der skal være universitetsspecialer på Gødstrup. Samtidig vil det have en positiv virkning på, at der også kan laves medicinske konferencer i Herning med efterfølgende positiv virkning på erhvervsturismen.

 

Der er etableret en fundraisergruppe med bred repræsentation fra kommuner, erhvervsliv m.fl. fra hele optageområdet for DNV-Gødstrup. Der er repræsentation fra Herning involveret i processen, herunder en række erhvervsfolk. Fra Herning Kommune deltager kommunaldirektør Erik Hattens. 

Økonomi

Ved budgetforlig 2017 er der afsat 15 mio. kr. over 2 år til projekter, som har til formål at skabe de bedste rammer for fortsat vækst og udvikling i de lokale virksomheder.

 

Det anbefales, at Herning Kommune bevilliger 5 mio. kr. til NIDO Danmark, som finansieres af afsat budget på Serviceområde 20 Administration, Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter i 2018. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhver og Kultur indstiller

at der bevilges 5 mio. kr. i 2018 til NIDO Danmark, finansieret af afsat budget på Serviceområde 20 Administration, til etablering af NIDO Danmark som beskrevet i dagsordensteksten herover. 

 

Direktøren for By, Erhver og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.