Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 8. maj 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

179. Ansøgning om videoovervågning til Pulsen, Snejbjerg Skole

Sagsnr.: 05.23.00-G01-2-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Ansøgning om videoovervågning til Pulsen, Snejbjerg Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Daniel Schibsbye

Sagsresume

Snejbjerg Skole har den 30. januar 2017 indsendt ansøgning om godkendelse af etablering af videoovervågning ved PULSEN, Snejbjerg Skole, og fællesarealerne i torveområdet.

 

Jævnfør Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning, punkt 46 på mødet den 16. februar 2009, skal ansøgningen videre til endelig stillingtagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Pulsen, Snejberg Skole har gentagne gange været ramt af hærværk de seneste halvandet år. Forøvelsen af indvendige som udvendige skader er oftest sket udenfor skolens almindelige åbningstid. Oversigt over gentagende hændelser fra perioden den 1. november 2015 til den 12. januar 2017 ses i bilag 2.

 

Skolen er bekendt med kravene til opbevaring og sikring af de indsamlede data, og har herved udarbejdet retningslinjer for videoovervågning på Snejbjerg Skole (Bilag 6). Udarbejdelsen er sket i samarbejde med Koncern IT, kommunens risikostyringskoordinator og Kommunale Ejendomme. Der etableres ikke mulighed for at iagttage hændelser, mens de sker (live-stream).

 

Drøftelser om tiltaget med opsætning af overvågningsanlæg er tiltrådt i skolebestyrelsen, skolens MED-udvalg, personalemøder m.fl. (bilag 1, side 2). Der ansøges ikke om økonomisk støtte.

 

Beskrivelse og identifikation af risiko samt vurdering og strategi er sammen med oversigstkort, kameravinkler og retningslinjer vedlagt sagen.

 

 

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalget bemærkes, at udvalget på mødet den 27. marts 2017 godkendte videoovervågning efter ansøgning fra Snejbjerg Hallen.

Økonomi

Udgiften afholdes som en anlægsudgift, da videoovervågning var en del af programoplægget.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at etablering af videoovervågning ved PULSEN, Snejbjerg Skole og fællesarealerne i torveområdet godkendes.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning videoovervågning Snejbjerg Skole
  • Oversigt over hændelser
  • Oversigtskort 1 mede påtegnelse af overvågningskameraer
  • Oversigtskort 2 med påtegneglse af overvågningskameraer
  • Kameravinkler for de opsatte kameraer
  • Retningslinjer for videoovervågning på Snejbjerg Skole