Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 8. maj 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

178. Frigivelse af anlægsmidler til tilbygning ved Østbyens Børnehuse, afdeling Holmegården

Sagsnr.: 28.06.00-G01-9-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsmidler til tilbygning ved Østbyens Børnehuse, afdeling Holmegården

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med tilbygning til en ekstra vuggestuegruppe til den selvejende institution Østbyens Børnehuse afdeling Holmegården, Holbækvej 40, Herning.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Læring søger om frigivelse af anlægsmidler til tilbygning til en ekstra vuggestuegruppe til Østbyens Børnehuses afdeling Holmegården. Beliggende Holbækvej 40, Herning.

 

Østbyens Børnehus er beliggende i den østlige del af Herning by og dækker det tidligere Holtbjerg skoledistrikt og Herningsholm skoledistrikt. De har til huse på i alt 7 forskellige adresser.

 

Daginstitutionen mærker et øget pres på deres vuggestuepladser beliggende i området omkring Herningsholmskolen. Det er ikke muligt at etablere flere vuggestuepladser indenfor den nuværende bygningsmæssige kapacitet i området omkring Herningsholmskolen. Daginstitutionen vil derfor gerne etablere op til 12 nye vuggestuepladser i ny tilbygning til afdeling Holmegården.

 

Holmegården rummer allerede i dag en vuggestuegruppe på 13 børn, og de har køkkenfaciliteter til at kunne lave mad til de ekstra vuggestuebørn. Holmegården er i dag også udfordret af manglende personaletoilet. En tilbygning til afdeling Holmegården vil således kunne efterkomme den øgede efterspørgsel efter vuggestuepladser.

 

Der står dags dato og året ud 18 børn på venteliste.

 

Kommunale Ejendomme har udarbejdet skitseforslag til tilbygning med nyt grupperum, børnetoilet og personaletoilet.

 

Der søges om frigivelse af midler til 1.350.000 kr.

 

Se også vedlagte bilag.

Økonomi

Anlægssagen beløber sig til 1.350.000 kr.

 

Der er 2.506.000 kr. på anlægskontoen før frigivelse til projekter.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn nyt stednr.
at beløbet 1.350.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på stednr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapacitet 2017.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Ansøgning Holmegården
  • Billed holmegråden
  • Tilbygning Holmegården 29.03.2017