Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 8. maj 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

184. Ansøgning om fritagelse for grundskyld

Sagsnr.: 25.02.08-Ø47-1-17 Sagsbehandler: Signe Thorsted  

Ansøgning om fritagelse for grundskyld