Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 7. december 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

349. Udvidet forvaltningsrevision af refusioner - status og bevillingsmæssige ændringer

350. Proces for regnskabsafslutning 2020, herunder endelig fordeling af Covid-19 kompensation

351. Udmøntning af nedsat AUB-bidrag

352. Optagelse af lån til finansiering af udlån til ejendomsskatter ifm. indefrysningsordningen

353. Godkendelse af leasing af it-udstyr

354. DI’s undersøgelse af det lokale erhvervsklima

355. Resultatkontrakt Bæredygtig Herning

356. Orientering om udgift til Erhvervshus Midtjylland og Central Denmark EU i 2021

357. Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter hos Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande i 2021

358. Ændring af tilbagefaldsklausuler ved Herningsholm erhvervsskole

359. Hensigtserklæring mellem Herning Kommune og BRFfonden

360. Orientering fra årets dialogmøder med de almene boligselskaber

361. Helhedsplan for Fællesbos afdeling 19 H.C. Ørsteds vej.

362. Helhedsplan for Fællesbo afd. 104, Fredhøj

363. Herning Bibliotekernes tilslutning til "Det Digitale Folkebibliotek" fra 1. januar 2021

364. Godkendelse af programoplæg for ny Herningsholmskolen

365. Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende Ny Herningsholmskole

366. Frigivelse af anlægsbevilling til indvendig renovering af Brændgårdskolen

367. Frigivelse af anlægsbevilling til Gullestrup Børnecenter

368. Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af trappeelevator på Aulum-Hodsager skole, afd. Aulum

369. Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende Valdemarskolen, legeplads

370. Frigivelse af anlægsbevilling til Talentskolen ved Sportscenter Herning i Holing

371. Godkendelse af styrelsesvedtægt for skolerne

372. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse

373. Køb af jord til vejformål, N.O. Hansens Vej, Herning

374. Frigivelse af anlægsbevilling til nye affaldsbeholdere

375. Godkendelse af anlægsregnskab for opkøb af Sdr. Karstoft Fiskeri, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug.

376. Frigivelse af anlægsbevilling til energimærkning af kommunale bygninger

377. Beslutning om midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet på grund af COVID-19

378. Beslutning om midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem m.v. på grund af COVID-19

379. Personalesag

380. Rapport om persondatasikkerhed 2020

381. Orientering om momsforhold

382. Prisfastsættelse

383. Godkendelse af udbud

384. Salg af ejendom

385. Salg af areal