Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 7. december 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

354. DI’s undersøgelse af det lokale erhvervsklima

Sagsnr.: 24.00.00-I04-1-16 Sagsbehandler: Jørgen Krogh  

DI’s undersøgelse af det lokale erhvervsklima

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dansk Industri udgiver årligt en analyse af kommunernes erhvervsvenlighed: ”Lokalt Erhvervsklima”. Herning Kommunes placering er i år en 6. plads.

Med henblik på at sikre at Herning Kommune i fremtiden også har et erhvervsklima i top, gennemgås og drøftes delresultaterne for Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Dansk Industri udgiver årligt en analyse af kommunernes erhvervsvenlighed ”Lokalt Erhvervsklima”. I 2020 er den pga. Corona ikke gennemført i foråret som den plejer, men efter sommer og resultatet foreligger nu. Hernings Kommunes placering i 2020 er en 6. plads mod 2019’s 2. plads.


Målingen baserer sig på offentlig statistik og på resultater af en spørgeundersøgelse, dvs. både objektive og subjektive kriterier. Kommunernes placering i de enkelte kategorier afhænger af den score/værdi, der er opnået i både spørgsmål og statistik. De vægter ligeligt med 50% i den enkelte kategori.


I Herning har 137 virksomheder svaret på undersøgelsen i 2020. Virksomhederne er inden for DI’s brancher, bl.a. produktion, byggeri (ny), transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service.
Besvarelserne repræsenterer 5.793 arbejdspladser.

Vi kan derfor med fordel anvende undersøgelsen som en anerkendt indikator for det lokale erhvervsklima.


Sammenlignet med landsgennemsnittet er virksomhederne i Herning Kommune over gennemsnittet tilfredse med erhvervsvenligheden i kommunen, og næsten 80% af virksomhederne vil ”helt sikkert” anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen.


Virksomhedernes top 5 ønsker til kommunen over emner, der efter deres mening bør prioriteres højest er:

1. Arbejdskraft

2. Uddannelse

3. Infrastruktur og transport

4. Brug af private leverandører

5. Sagsbehandling


Delresultaterne som vist på figuren gennemgås på mødet.Direktionen vil på kommende møder udarbejde handlingsplan på basis af undersøgelsens resultater.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at gennemgangen af DI’s undersøgelse ”Lokalt Erhvervsklima” for Herning Kommune gennemgås og drøftes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Sagen genoptages på Økonomi- og Erhvervsudvalgets januarmøde til en drøftelse af konkrete handlinger.

Bilag

  • Herning - DI resultat