Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 7. december 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

379. Personalesag

Sagsnr.: 81.00.00-G01-3186-07 Sagsbehandler: Martin Buur Petersen  

Personalesag

Beslutning