Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 7. december 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

380. Rapport om persondatasikkerhed 2020

Sagsnr.: 85.10.00-A50-1-20 Sagsbehandler: Inge Warming  

Rapport om persondatasikkerhed 2020

Beslutning