Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 7. december 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

356. Orientering om udgift til Erhvervshus Midtjylland og Central Denmark EU i 2021

Sagsnr.: 24.10.07-P20-1-19 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Orientering om udgift til Erhvervshus Midtjylland og Central Denmark EU i 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Sagsresume

Til orientering forlænges samarbejdet med Erhvervshus Midtjylland og Central Denmark EU Office.


Erhvervshus Midtjylland er et af seks tværkommunale Erhvervshuse, som blev etableret i forbindelse med vedtagelse af Lov om erhvervsfremme 2018. Erhvervshuset udbyder specialiseret vejledning af virksomheder og iværksættere. Det er obligatorisk for kommunen at være medejer af Erhvervshus Midtjylland og indgå resultatkontrakt. Visionen er at skabe bæredygtig udvikling og vækst. Erhvervshuset er den lokale indgang til statens ordninger inden for eksport, finansiering og innovation; desuden er Erhvervshus Midtjylland Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses lokale sparringspartner. Erhvervshuset ledes af en bestyrelse, hvor formanden er udpeget af Kommunekontaktrådet KKR. Resultatkontrakt indgås med KKR Midtjylland på vegne af kommunerne. Kontrakten for 2021 blev behandlet på møde i KKR den 13. november 2020.


I 2021 forventes udgiften til Erhvervshuset at være 2.574.000 kr. Udgiften finansieres af allerede afsat budget til formålet på Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.67, Erhvervshus Midtjylland.


Central Denmark EU Office er Midtjyllands kontor i EU. Kontoret er ejet af Region Midtjylland, de 19 kommuner i regionen, Aarhus Universitet og Via University. Central Denmark EU Office har kontor i Bruxelles, og to medarbejdere i Midtjylland. Kontorets arbejde omfatter fundraising, interessevaretagelse, internationale projekter, policy-overvågning, europæiske partnerskaber, generel internationalisering, branding og strategisk arbejde for samarbejdspartnere. For Herning Kommune har kontoret blandt andet hjulpet med fundrasing til projekter på miljøområdet og store innovationstilskud til lokale virksomheder.


Udgiften til Central Denmark EU Office i 2021 forventes at være ca. 333.500 kr. Beløbet finansieres af allerede afsat budget på Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.67, Central Denmark v/EU-office. KKR Midtjylland prioriterer de opgaver Central Denmark arbejder med i forhold til kommunerne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.