Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 7. december 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

381. Orientering om momsforhold

Sagsnr.: 07.00.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Orientering om momsforhold

Beslutning