Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 7. december 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

384. Salg af ejendom

Sagsnr.: 13.06.02-G01-59-18 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af ejendom

Beslutning