Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 7. december 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

359. Hensigtserklæring mellem Herning Kommune og BRFfonden

Sagsnr.: 13.06.05-A00-1-20 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Hensigtserklæring mellem Herning Kommune og BRFfonden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

BRFfonden ønsker at etablere et håndværkskollegium i Herning, for at understøtte håndværksuddannelserne og udvikle det gode håndværk og håndværkstraditionerne.


Administrationen anbefaler, at Herning Kommune indgår hensigtserklæring med BRFfonden vedrørende etablering af et håndværkskollegium i Herning.

Sagsfremstilling

BRFfonden ønsker at etablere tre nye håndværkskollegier i Danmark, herunder et kollegium i Herning. BRFfonden vil med håndværkskollegierne skabe rammer for unge, som tager en håndværksmæssig uddannelse. Håndværkskollegiet i Herning vil bestå af cirka 70 boliger til 84 beboere, værksteder, fællesarealer og forstanderbolig. Etableringen og driften af kollegiet sker i samarbejde med Herningsholmskolerne i forhold til anvendelsen af værksteder og andre lokaler samt undervisning og talentudvikling.


Administrationen anbefaler, at der indgås en hensigtserklæring mellem Herning Kommune og BRFfonden vedrørende etablering af et håndværkskollegium i Herning. Udkast til hensigtserklæring er vedlagt som bilag.


Herning Kommune skal, jf. hensigtserklæringen, arbejde for etablering af det fornødne plangrundlag for et kommende kollegium og gennemføre udbud af en grund på sædvanlige vilkår for salg af kommunale ejendomme. Endvidere skal Herning Kommune facilitere, deltage i og fremme en proces, så der fremkommer input fra andre relevante aktører til projektet.

BRFfonden vil udvikle projektet og gennem en til formålet stiftet fond; Fonden for Håndværkskollegier, etablere, opføre og drive Håndværkskollegiet, så det bygger på de bedste danske håndværkstraditioner og nye måder at arbejde med det gode håndværk på. I hensigtserklæringen fremgår, at BRFfonden skal igangsætte og gennemføre det samlede projekt startende med udviklings- og programfasen og sluttende med ibrugtagningsfasen. BRFfonden udskriver en arkitektkonkurrence for kollegiet med udgangspunkt i et areal ved Svanekevej i Herning.

Formålet med hensigtserklæringen er at skabe et formaliseret samarbejde mellem Herning Kommune og BRFfonden med det mål at realisere etableringen af et håndværkskollegium i Herning. Hensigtserklæringen er ikke juridisk forpligtende, men tilkendegiver en intention om, at Herning Kommune og BRFfonden sammen vil arbejde målrettet imod realiseringen af et håndværkskollegium i Herning.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at hensigtserklæringen med BRFfonden vedrørende etablering af et Håndværkskollegium i Herning godkendes
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Hensigtserklæring.24112020