Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 7. december 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

383. Godkendelse af udbud

Sagsnr.: 13.06.02-G01-20-16 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Godkendelse af udbud

Beslutning