Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 7. december 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

382. Prisfastsættelse

Sagsnr.: 13.06.02-G01-7-20 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Prisfastsættelse

Beslutning