Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 6. september 2021
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

190. 1. behandling af budget 2022-2025

191. Udmøntning af Midtvejsregulering 2021 m.v.

192. Projekt Ålandet. Ansøgning om midler fra restbeløb af tidligere LAG midler

193. Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

194. Godkendelse af videoovervågning i Sportscenter Herning

195. Strategi for produktion af vedvarende energi

196. Pulje til landsbyfornyelse 2021 - godkendelse af tilsagn samt frigivelse af anlægsbevillinger

197. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde mellem Krarupsvej og Viborgvej i Herning

198. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Navervej i Sunds

199. Bynær skovrejsning

200. Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger

201. Foreløbig vedtagelse af tillæg 39 til Herning Kommunes Spildevandsplan - Sunds

202. Godkendelse af anvendelse af frihedsgrader i forbindelse med Kvalitetsrapporten på skoleområdet

203. Godkendelse af udgiftsbevilling vedr. midler til håndtering af faglige udfordringer hos elever

204. Godkendelse af udendørs videoovervågning på Herningsholmskolen

205. Orientering om omgørelsesprocent i Ankestyrelsen 2020

206. Kapitalindskud

207. Ekspropriation af areal til rekreativt og håndtering af vand i område i Gødstrup

208. Event