Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 6. september 2021
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

199. Bynær skovrejsning

Sagsnr.: 04.10.00-P19-1-21 Sagsbehandler: Thomas Brandt Ebbesen  

Bynær skovrejsning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Dan Overgaard

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2021 afsat til bynær skovrejsning.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder til bynær skovrejsning.


Midlerne bruges til at etablere skov kommunale arealer. Der plantes ca. 6 ha. i Sønder Felding og ca.4,5 ha. i Kibæk.

Økonomi

Forvaltningen anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 053095 Bynær Skovrejsning. Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, samme stednr.

Indstilling

Teknink- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,500 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 053095 Bynær skovrejsning
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2021 på samme stednr.
Teknink- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Oversigtskort skovrejsning 2021 HK