Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 6. september 2021
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

200. Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger

Sagsnr.: 82.18.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Stefan Stjernholm, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af 4,360 mio. kr. til kloakseparering i kommunale bygninger.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes kloaksepareringer følger som udgangspunkt planen for udskiftning af hovedledninger fra Herning Vand.


Forbruget og det forventede forbrug (afrundet) fordeler sig således:


  • Aulum: Eventyrhaven og skole, 825.000 kr.
  • Vildbjerg: Kirkegade, bibliotek mv., 50.000 kr.
  • Ørnhøj: Skole og hal, 1.625.000 kr.
  • Herning: UngHerning, Gl. Skolevej, 230.000 kr.
  • Sunds: Skole, 30.000 kr.
  • Snejbjerg: Svømmehal, 250.000 kr.
  • Kibæk: Skole, 1.350.000 kr.


I alt 4.360.000 kr.

Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på i alt 4,706 mio. kr. i 2021 inkl. overførsler fra 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013082 kloakseparering i kommunale bygninger. Der vil senere - i en særskilt sag - blive anmodet om frigivelse af det resterende beløb.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 4,360 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013082 Kloakseparering i kommunale bygninger
at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 4,706 mio. kr. i 2021 inkl. overførsler fra 2020 på samme stednr.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.