Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 6. september 2021
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

208. Event

Sagsnr.: 18.20.04-G01-4-21 Sagsbehandler: Søren Juul Baunsgaard  

Event

Beslutning