Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 6. september 2021
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

204. Godkendelse af udendørs videoovervågning på Herningsholmskolen

Sagsnr.: 82.13.05-A00-1-21 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Godkendelse af udendørs videoovervågning på Herningsholmskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


XØvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Claus Pedersen

Sagsresume

Herningsholmskolen ansøger om opsætning af udendørs overvågning efter gentagen hærværk på blandt andet hoppepude. Formålet er at skabe trygge og sikre rammer, også uden for skoletiden og forebygge hærværk.

Sagsfremstilling

Herningsholmskolen ansøger om opsætning af udendørs overvågning. Over de seneste år er tilfælde af hærværk på udearealerne på Herningsholmskolen øget. Ud over de økonomiske konsekvenser for skolen til udbedring, så er adfærden og tendensen uhensigtsmæssigt. Skolens friarealer skal gerne være trygge og sikre for børn og unge at færdes på, også i weekender og om eftermiddagen/aften. Skolen vurderer således, at videoovervågning vil have en præventiv effekt på hærværk og dermed en tryghedsskabende effekt. Derudover vil overvågning gøre det muligt at identificere eventuelle skadevoldere.


Herningsholmskolen har samarbejdet med forvaltningen omkring plan og drift af videoovervågning. Således følger skolen retningslinjerne besluttet af Byrådet. Herunder, at videomaterialet kun må gennemses af enkelte udvalgte personer og kun, når der er opstået hændelser, der retfærdiggør et gennemsyn.

Økonomi

Skolen afholder udgifter til etablering og drift over eget budget.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at ansøgningen godkendes.
Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning om overvågning
  • Bilag 2 Kameravinkler270421.pdf
  • Bilag 3 Retningslinje for gennemsyn af overvågning