Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 6. september 2021
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

207. Ekspropriation af areal til rekreativt og håndtering af vand i område i Gødstrup

Sagsnr.: 06.01.00-G01-2-21 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Ekspropriation af areal til rekreativt og håndtering af vand i område i Gødstrup

Beslutning