Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

321. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

322. Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

323. Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for det samlede kommunale område

324. Godkendelse af Gældsstyrelsens afkøb af restancer og orientering om ekstraordinær afskrivning af restancer og kompensation

325. Decentral Borgerservice

326. Ansøgning af midler fra tidligere LAG-pulje til projekt i landdistrikter

327. Region Midtjyllands regionale udviklingsstrategi 2019-2030

328. Dansk Melodi Grand Prix 2019

329. Orientering om status på opsætning af master til bredbånd

330. Investering i it-infrastruktur

331. Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer og døre i afdeling Lindehaven/Skolevænget i Vildbjerg

332. Erstatning for Herning Vand´s placering af ledninger i kommunale arealer i Lind

333. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 57 for Skarrild

334. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Skarrild By

335. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 53 for et område ved Silkeborgvej og Golfvej

336. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for etablering af restaurant nord for Silkeborgvej i Herning

337. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 37 for centerområde ved Bethaniagade, Skolegade, Bredgade og Smallegade i Herning

338. Endelig vedtagelse af lokalplan for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning

339. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 52 for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning

340. Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning

341. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 39 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning

342. Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning

343. Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Silkeborgvej 63-65 i Herning

344. Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til offentlige- og rekreative formål ved Løvbakkerne i Gullestrup

345. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 64 for aflysning af korridor til kabeltracé til 150 kV ledning

346. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for boligområde ved Velhustedparken nord i Kibæk

347. Høringssvar til Midttrafiks budget 2019 - Kollektiv trafik

348. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 19 for Vildbjerg

349. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 21 for Kibæk

350. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 22 for område ved Mørupvej

351. Ændringer til AFLD vedtægter

352. Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S

353. Ansøgning om videoovervågning ved Børneoasen Lind, afdeling Koustrupgård

354. Godkendelse af retningslinjer for deltidsplads under barsel

355. Indtægtsbevilling til tilskud til to projekter i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien

356. Indtægtsbevilling til tilskud til kommunal akutfunktion til personer med fysiske og psykiske lidelser

357. Kortlægning af plejeboligbehovet 2018-2028

358. Status på NIDO

359. Erhvervsfremme

360. Evaluering

361. Udbud af revisionsydelser

362. Prisfastsættelse af parcelhusgrunde beliggende Tavlundparken, Lind

363. Anmodning om ekspropriation

364. Salg af ejendom i Hurup

365. Salg af ejendom beliggende i Herning

366. Salg af ejendom i Sørvad

367. Strategi for kommunal ejendom

368. Ekspropriation af areal til sti

369. Forlig om lejemål

370. Licitationsresultat

371. Ny planlægning i Sunds

372. Personalesag