Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

372. Personalesag

Sagsnr.: 81.00.00-A00-4-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Personalesag

Beslutning