Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

358. Status på NIDO

Sagsnr.: 24.10.11-G01-1-16 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Status på NIDO

Beslutning