Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

359. Erhvervsfremme

Sagsnr.: 24.10.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Henrik Kjeldsen  

Erhvervsfremme

Beslutning