Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

353. Ansøgning om videoovervågning ved Børneoasen Lind, afdeling Koustrupgård

Sagsnr.: 05.23.00-G01-3-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning om videoovervågning ved Børneoasen Lind, afdeling Koustrupgård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Ledelsen for Børneoasen Lind har sendt ansøgning om godkendelse af etablering af videoovervågning ved deres afdeling Koustrupgård som følge af gentagende hærværkstilfælde.

 

Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse. Jf. Byrådsbeslutning af 16. februar 2009 skal ansøgningen videre til endelig stillingtagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Børneoasen Lind, afdeling Koustrupgård har siden 2017 mange gange haft besøg på deres legeplads. Der har været efterladt cigaretskodder, joints, lightere eller flasker og dåser. Legetøj og voksduge er blevet brændt af. Legetøj, hynder og puder er blevet fjernet fra legepladsen. Der har været "malet" med olie på fliser og murværk. Dette har skabt utryghed blandt personalet, og det er demotiverende, at de pædagogiske miljøer gang på gang bliver ødelagt. Trods det, at der er hegn hele vejen rundt om legepladserne.

 

Formålet med etablering af videoovervågning ved Koustrupgård er at forbygge yderligere hærværk på bygninger, legeplads og løsøre for dermed skabe tryghed blandt personalet.

 

Der ønskes videoovervågning af legepladserne på Koustrupgård, og overvågningen vil ske uden for daginstitutionens åbningstid. Det betyder, at der ikke vil være overvågning af børn, forældre og personale.

 

Børneoasen Lind har udarbejdet retningslinjer vedrørende overvågning for legepladserne på Koustrupgård. Den tekniske løsning er drøftet med Koncern IT, Herning Kommune. Installationen og valget af videoovervågningsudstyr overholder Herning Kommunes installationskoncept.

 

Der monteres i alt 4 kameraer, og de placeres således, at de udvendige opholdsarealer er overvåget. Bilag vedlagt med information om, hvor de forskellige kameraer er opsat.

Økonomi

Udgift til etablering og vedligeholdelse afholdes af Børneoasen Lind.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at etablering af videoovervågning ved Børneoasen Lind, afdeling Koustrupgård godkendes.
Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning overvågning.docx
  • Placering af kamera
  • Retningslinie overvågning Børneoasen Lind.docx
  • Videoovervågning i Herning Kommune.pdf