Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

360. Evaluering

Sagsnr.: 24.10.07-P20-1-17 Sagsbehandler: Mette Klarskov Hebel  

Evaluering

Beslutning