Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

368. Ekspropriation af areal til sti

Sagsnr.: 05.04.06-P20-1-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Ekspropriation af areal til sti

Beslutning