Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

351. Ændringer til AFLD vedtægter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2197-07 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Ændringer til AFLD vedtægter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

AFLD har fremsendt forslag til nye vedtægtsbilag.

 

Forvaltningen anbefaler, at de nye vedtægtsbilag godkendes.

Sagsfremstilling

AFLD har i forbindelse med en revision af vedtægtsbilag A (borgerrettede opgaver) og vedtægtsbilag B (undtagne opgaver) fremsendt forslag til nye vedtægtsbilag til godkendelse i de respektive ejerkommuner.

 

Vedlagt er det gældende vedtægtsbilag A (kommunespecifik) og B (fælles), som de så ud på fusionstidspunktet samt de nye vedtægtsbilag til godkendelse.

 

Ændringerne går i hovedtræk ud på, at der henvises til instrukser, som beskriver opgaveudførelsen, hvor der i de tidligere bilag blev henvist til daterede dokumenter, som krævede vedtægtsændringer ved ajourføringer. Der er ingen indholdsmæssige ændringer, men de nye bilag forventes at medføre en mere hensigtsmæssig arbejdsgang. 

 

Ifølge vedtægterne §11.1 kan vedtægterne alene ændres efter forudgående godkendelse af samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelse.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at AFLD vedtægtsbilag A og B godkendes.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag A_september 2015 Herning Kommune
  • Bilag B_september 2015
  • Bilag A_august 2018 Herning Kommune
  • Bilag B_til vedtægter - august 2018_endeligt