Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

337. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 37 for centerområde ved Bethaniagade, Skolegade, Bredgade og Smallegade i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 37 for centerområde ved Bethaniagade, Skolegade, Bredgade og Smallegade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 28. august 2018 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan nr. 11.C31.2 for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018. Der er i høringsperioden ikke kommet indsigelser til kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillæg nr. 37 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Sagsfremstilling

For at bringe forslag til lokalplan nr. 11.C31.2 for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, er udarbejdet tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for det pågældende område. Tillægget vedrører rammeområde 11.C31 - Centerområde ved Bethaniagade, Skolegade, Bredgade og Smallegade i Herning.

 

Kortudsnit med afgrænsning af rammeområde 11.C31

 

Kommuneplantillægget justerer bestemmelser om:

- bebyggelsesprocent fra 175% til 180%,

- anvendelse: mulighed for at etablere hotelvirksomhed og café/restaurant, som afspejler den nuværende anvendelse i området,

- krav om opholdsareal og parkeringskrav for hotelvirksomhed lempes, for at imødekomme de nuværende forhold og forventede behov qua hotellets placering centralt i byen.

 

Ændringerne fastlægger, at det fortsat er muligt at have hotelfunktion samt café/restaurant i området, og at det eksisterende hotel ligeledes sikres udvidelsesmuligheder. 

 

Offentlig høring

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018, og der er ikke kommet indsigelser hertil i høringsperioden.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.