Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

335. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 53 for et område ved Silkeborgvej og Golfvej

Sagsnr.: 01.02.15-P16-22-18 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 53 for et område ved Silkeborgvej og Golfvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 53 vedrørende den eksisterende ramme 12.C2 for centerområde øst for Herning Centret er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag 12.C2.3 for restaurant ved Silkeborgvej og Golfvej i Herning.

 

Kommuneplantillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2017-2028 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 12.C2.3 for restaurant ved Silkeborgvej og Golfvej i Herning er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 udarbejdes tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for det pågældende område. Tillægget vedrøre rammeområde 12.C2 - centerområde øst for Herning Centret.

 

Eksisterende og fremtidig afgrænsning af kommuneplanrammer i området

 

For at bringe lokalplan nr. 12.C2.3 i overensstemmelse med Herning Kommuneplan udarbejdes tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget ændrer ikke på den geografiske afgrænsning af rammen, men supplerer anvendelsen af ramme 12.C2 med mulighed for etablering af op til 500 m2 serviceerhverv som f.eks. restauration i området. Baggrunden er et ønske om at kunne udvikle området med servicetilbud der understøtter områdets funktion som centerområde.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til Kommuneplatillæg nr. 53