Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

333. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 57 for Skarrild

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-18 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 57 for Skarrild

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

   x

   x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 57 vedrørende boligramme 92.B1 ved Hveddevej i Skarrild er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 92.BL1.2 for Skarrild By.

 

Kommuneplantillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2017-2028 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 92.BL1.2 for Skarrild By er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 udarbejdes tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et område i den nordøstlige del af lokalplanområdet. Tillægget vedrører rammeområde 92.B1 - Boligområde ved Hveddevej i Skarrild.

 

Rammeområde 92.B1

 

Nuværende kommuneplanramme 92.B1 muliggør åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 30 og krav om 1 p-plads pr. bolig. Med kommuneplantillægget ændres bebyggelsesprocenten til henholdsvis 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav boligbebyggelse. Krav til p-pladser fastsættes til 2 pr. bolig og krav om opholdsarealer svarende til 100 % af bruttoetagearealet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Kommuneplantillæg nr. 57 til foreløbig vedtagelse