Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

362. Prisfastsættelse af parcelhusgrunde beliggende Tavlundparken, Lind

Sagsnr.: 13.06.02-S29-5-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af parcelhusgrunde beliggende Tavlundparken, Lind

Beslutning