Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

328. Dansk Melodi Grand Prix 2019

Sagsnr.: 20.15.00-P20-4-18 Sagsbehandler: Helle Baadsgaard  

Dansk Melodi Grand Prix 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Helle Baadsgaard

Sagsresume

Dansk Melodi Grand Prix samt børnenes MGP afvikles i Jyske Bank BOXEN henholdvis lørdag den 23. februar og lørdag 2. marts 2019.

Herning er i den forbindelse udnævnt til Grand Prix by. Til dette formål søges der om, at der afsættes 175.000 kr. til aktiviteter og branding af Herning Kommune i forbindelse med afholdelse af Dansk Melodi Grand Prix 2019 (DMGP). Beløbet tages fra serviceområde 15, Kultur, Bymarkedsføring.

Sagsfremstilling

Herning Kommune skal i tæt samarbejde med DR og MCH afvikle DMGP og MGP 2019, hvor Herning Kommune skal være med til at skabe den gode og festilige Grand Prix stemning i byen, ligesom vi gjorde i 2009, 2013 og 2017.

 

I forbindelse med Grand Prix 2019 vil der være fokus på:

  • City Dressing - herunder Fanzone
  • Aktivitetspulje til kulturinstitutioner, ældrecentre, skoler m.m.
  • Samarbejde med restauranter, detailhandel, cityforeningen og mange andre interessenter
  • Markedsføringsaktiviteter

 

I forbindelse med afvikling af DMGP og MGP i 2009, 2013 og 2017, oplevede man at der var stor opbakning fra byens mange aktører, samt stor mediebevågenhed, både lokalt og nationalt.

Økonomi

Forvaltningen anbefaler, at der bevilges op til 175.000,- kr. fra Serviceområde 15, Kultur, Bymarkedsføring

Indstilling

Direktøren for By, Erhver og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 175.000 kr. til Herning som Grand Prix By i 2019, som finansieres af Serviceområde 15 Kultur, 03.35.64 Bymarkedsføring.
Direktøren for By, Erhver og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh og Henrik Kjeldsen var til stede ved sagens behandling.