Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

366. Salg af ejendom i Sørvad

Sagsnr.: 13.06.02-G01-60-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af ejendom i Sørvad

Beslutning