Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

371. Ny planlægning i Sunds

Sagsnr.: 01.02.05-P21-4-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Ny planlægning i Sunds

Beslutning