Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

331. Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer og døre i afdeling Lindehaven/Skolevænget i Vildbjerg

Sagsnr.: 00.34.05-S00-5-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer og døre i afdeling Lindehaven/Skolevænget i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Lejerbo, Trehøje ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer og døre i afdeling 164-0, Lindehaven/Skolevænget, Vildbjerg.

Sagsfremstilling

Lejerbo ønsker at udskifte vinduer og døre i afdeling 164-0, Lindehaven/Skolevænget, Vildbjerg.

 

Afdelingen er opført i 2002 og består af 17 boliger centralt beliggende midt i Vildbjerg.

 

På afdelingsmøde den 18. januar 2018 vedtog afdelingens bestyrelse forslaget.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 3.000.000 kr. Projektet ønskes finansieret ved et 20-årigt kontantlån på 3.000.000 kr.

 

Der gøres opmærksom på, at renoveringen alene finansieres ved optagelse af lån. Afdelingen har ingen opsparing til hjælp til renoveringen.

 

Huslejestigningen udgør 1,76%, hvilket ikke kræver kommunal godkendelse.

Økonomi

Der ansøges om 100% kommunegaranti for realkreditlånet.

 

Herning Kommune har ikke praksis for at stille kommunegaranti for ustøttede lån. Der foreligger ikke oplysninger i sagen, der giver anledning til at fravige praksis. Det indstilles, at der i overensstemmele med praksis meddeles afslag på kommunal garantistillelse.

 

Administrationen har oplyst boligselskabet om, at der ikke er praksis for kommunal garantistillelse i forbindelse med renoveringsprojekter. Boligselskabet har hertil oplyst, at de har brug for en kommunal afgørelse for at søge andre lånemuligheder.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at optagelsen af et 20-årigt kontantlån godkendes,

 

at der meddeles afslag på kommunal garantistillelse for lånet.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.