Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

364. Salg af ejendom i Hurup

Sagsnr.: 82.02.00-G10-7-17 Sagsbehandler: Vibeke Hother  

Salg af ejendom i Hurup

Beslutning