Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 4. april 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

155. Mulig event

156. Personalesag