Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 4. april 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

155. Mulig event

Sagsnr.: 18.20.04-P20-1-17 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Mulig event