Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 2. november 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

305. Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

306. Udpegning af nyt medlem til henholdsvis Børne- og Familieudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget

307. Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

308. Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2020

309. Budget 2021-2024 - godkendelse af endelige takster

310. Drøftelse af KLs oplæg til forebyggelse og håndtering af krænkelser i kommunalpolitik

311. Jubilæumsgratiale og tjenestefrihed med løn

312. Forslag til ændring af beløbet på Herning byråds pris for frivilligt arbejde samt gavestørrelse ved foreningers mv jubilæer

313. Beslutning om model for udbud af kvoter til almene boliger

314. Forslag til plan for almene boliger 2021-2024

315. Helhedsplan for Boligselskabet Fællesbo afd. 107. Porshøj i Herning.

316. Helhedsplan for Boligselskabet Fællesbo Afd. 16 Sjællandsparken, Herning

317. Helhedsplan for Boligselskabet Fællesbo afd. 106, Sønderager, Herning

318. Opdatering af retningslinjer for indkøb

319. Anmodning om støtte til produktion af tredje bind om Herning-egnen

320. Disponering af midler til indsats for detailhandlen

321. Fagudvalgsbehandling af Forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032

322. Realisering af 3D MetalAlliancen

323. Vedtægtsændringer for Ensemble MidtVest

324. Godkendelse af udarbejdelse for rammeaftalen for Ensemble MidtVest 2021-2024

325. Foreningen Fermatens vedtægtsændringer

326. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 100 for Herning+

327. Endelig vedtagelse af lokalplan for Herning+

328. §25-tilladelse til etablering af højhus på Herning+ i Herning

329. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 93 for Herningsholmskolen

330. Endelig vedtagelse af lokalplan for Herningsholmskolen på Sjællandsgade i Herning

331. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 58 for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup (Gjellerup Skole)

332. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup

333. Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

334. Frigivelse af anlægsbevilling til signalreguleret kryds ved Holing

335. Køb af jord til vejformål, Park Allé/ Pugdalvej i Vildbjerg

336. Køb af gadelysanlæg i Sdr. Felding

337. Anlægsregnskab for lakseforskningsprojekt i Skjern Å

338. Foreløbig vedtagelse af tillæg 31 til Herning Kommunes spildevandsplan - Timring

339. Fornyelse af klimakommuneaftale

340. Videoovervågning - P-kælder Herning Banegård

341. Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde

342. Frigivelse af anlægsbevilling til anlægsprojekter for ny varmestue og Herberg på Bethaniagade

343. Venue forbedring

344. Salg af areal på Haraldsgade

345. Salg af erhvervsjord - Aulum Syd

346. Offentligt udbud af areal til erhvervsformål ved Fastrupdalen, Hammerum

347. Frigivelse af anlægsbevilling til køb af jord til vejformål, Brændgårdvej, Herning

348. Retssag vedrørende fritvalg