Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 2. november 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

319. Anmodning om støtte til produktion af tredje bind om Herning-egnen

Sagsnr.: 00.13.02-A50-4-19 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Anmodning om støtte til produktion af tredje bind om Herning-egnen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Sagsresume

Herning Folkeblad har rettet henvendelse til Herning Kommune om støtte til produktionen af tredje bind i trilogien om Herning-egnen, hvor konceptet er "hvornår skete hvad, initieret af hvem". Der ansøges om kr. 200.000 til produktion af bogen, der både har brandingpotentiale og potentiale til at blive en lokal fællesskabsmarkør. Herning Kommune har ydet støtte til de to øvrige bind i trilogien.

Sagsfremstilling

Herning Folkeblad er ved at færdiggøre trilogien om Herning som en egn, der over kort tid blev bygget op af driftige personer på basis af gode ideer. Den nye bog fuldender dermed serien, som startede med "Herning 100: Hvornår det skete", "Herning 150: Hvilke ideer, der gjorde en forskel", og nu endeligt "Herning 200: Hvilke personer, der gjorde det muligt".


Bogen vil både være et lokalt samlende og fællesskabsgivende værk samt blive lokalpatriotisk identitetsmarkør, hvor der er basis for involvering af borgerne om, hvem der skal med i bogen og efterfølgende diskussion af de udvalgte personligheder. Samtidigt vil bogen give en indsigt i byens tilblivelse og historiske forhold og fungere som opslagsværk. Endeligt vil bogen have et brandingpotentiale for Herning og egnens historie.


Bogen vil blive markedsført i avisen såvel print og digitalt med optryk af kapitler op mod lanceringen, og således vil selve markedsføringen og udgivelsen have ovenstående fordele for den brede befolkning i Herning Kommune: Fællesskabsgivende og historisk indsigt.


Bogen er i øvrigt finansieret af Herning Folkeblads Fond og bliver sat til salg gennem lokal boghandler samt Mediehusene Midtjylland.


Bogen er den sidste udgivelse i en sammenhængende trilogi, hvor Herning Kommune har ydet støtte til hhv. produktion samt indkøb og distribution af de øvrige to bind i serien.


Økonomi

Herning Kommune ansøges om kr. 200.000 i 2020 til produktion af tredje bind af Herning Folkeblads Jubilæumsbog. Udgiften finansieres af Serviceområde 15 Kultur, (ØKE), funktion 03.35.64 Bymarkedsføring.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilliges kr. 200.000 i 2020 til Herning Folkeblads produktion af tredje bind om Herning egnen, som finansieres af Serviceområde 15 Kultur, (ØKE), funktion 03.35.64 Bymarkedsføring.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.