Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 2. november 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

310. Drøftelse af KLs oplæg til forebyggelse og håndtering af krænkelser i kommunalpolitik

Sagsnr.: 87.15.00-A26-1-20 Sagsbehandler: Inge Warming  

Drøftelse af KLs oplæg til forebyggelse og håndtering af krænkelser i kommunalpolitik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

Med baggrund i det aktuelle landsdækkende fokus på sexisme lægges der op til, at kommunaldirektøren på mødet giver Økonomi- og Erhvervsudvalget en orientering om KLs informationsmateriale vedr. forebyggelse og håndtering i kommunalpolitik samt Herning Kommune som arbejdsplads.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

  • Inspirationsmateriale-til-haandtering-og-forebyggelse-af-sexisme-i-kommunalbestyrelser