Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 21. januar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

 
Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mailBeslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-853-11 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om projektstatus for Herning100

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Status vedr. fejringen af Hernings 100 års købstadsjubilæum i 2013 - Herning100.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i tidligere beslutninger og den økonomiske ramme på 1 million kr. har en jubilæumskomite bestående af 11 personer, to assisterende medlemmer og projektleder og en projektgruppe arbejdet med fejringen med det overordnede tema: Herning i fortid, nutid og fremtid med fokus på aktiviteter, der viser/udtrykker de ord, der kendetegner Herning: udvikling, innovation, idérigdom, entrepreneurship og fremdrift.

Der er to målgrupper for fejringen, dels lokalt i Herning Kommune og omegn og nationalt, med et primærfokus på borgerne i nærområdet.

 

Tidsrammen for fejringen blev fastlagt til 100 dage, fra den 8. februar til den 18. maj med selve jubilæumsdagen den 1. april i midten.

Ambitionen blev hurtigt 100 arrangementer i løbet af de 100 dage, hvoraf komite/projektgruppe skulle være ansvarlig for tre til fire centrale arrangementer. Det bliver åbningsarrangementet "Sanghyldest til Herning" d. 8. feb., den officielle fejring den 1. april med kongeligt besøg og afslutningsarrangementet, hvor alle institutioner, erhverv, foreninger mv. inviteres til byen, og som slutter med koncert på Torvet.

De resterende arrangementer skal iværksættes af andre aktører (foreninger, erhverv, organisationer, råd, kultur- og uddannelsesinstitutioner, internt i Herning Kommune osv.), og det er lykkedes at involvere og engagere så mange, at der bliver ca. 140 unikke arrangementer i kalenderen, hvoraf ca. 40 gentages eller løber over en længere periode. Programmet er en varieret buket af begivenheder, som fortæller historien "Herning - her er alle muligheder åbne" på fin vis.

 

Økonomisk har komiteen disponeret den økonomiske ramme til flg. formål:

Bogudgivelse - var disponeret
            300.000
Aktivitetspulje (har genereret projekter med et samlet budget på 6,6 millioner kr.)
            200.000
Tre arrangementer (som nævnt ovenfor)
            314.000
Repræsentation, workshops og møder
              75.000
Markedsføring
            111.000
I alt
         1.000.000

Ud over ovennævnte beløb har formanden fundraiset 100.000 kr. til komiteens arrangementer, 300.000 kr. til arrangementet "De Tre Tenorer" og 500.000 kr. til Dansk Mode og Textils store, spektakulære projekt.

 

Markedsføring

For at synliggøre og markedsføre Herning100 og fortælle historien om, hvordan det kan lade sig gøre, har komiteen afsat 111.000 kr. og der er en forventning om sponsorstøtte hertil på yderligere 50.000 kr. - ialt 161.000 kr.

For de midler iværksættes flg.

 • 24 siders programmagasin omdeles til 57.100 husstande i HF omdelingsområde.

 • Ekstra 20.000 stk. programmer til uddeling (VisitHerning, hotellerne osv.)

 • 15 beachflag og 15 roll ups til markering af de enkelte arrangementer

 • Lys til Herning100 - feature som sender levende lys på en runde til arrangementerne.

 

Deruodover iværksættes og finansieres flg. intitiativer fra andre kilder:

 • alle arrangører forpligter sig til at markedsføre egne arrangementer med synligt Herning100 logo (der er således også afsat midler (begrænset) i komiteens egne arrangementsbudgetter til lokal markedsføring).

 • Afslutningsmagasin med billeder fra de 100 dage sammen med en afrapportering fra kultursociolog med overskriften "Hernings DNA" - husstandsomdeles i Folkebladets distributionsområde.

 • Mailvignet, som kan anvendes af alle i perioden

 • Grafisk synergi, da Herning nr. 1 udtrykket anvendes i markedsføringen

 • Div. magasiner: X-Klusiv, Det Sker, Udspil, Postomslag, Herning Shoppingmagasin, Herning City magasin mv. bringer omtale, artikler eller stiller spalteplads til rådighed.

 • Logoet poststemples på 3,5 mio. breve i perioden.

 • I synergi med Herning nr. 1 kampagnen planlægges der en vis eksponering gennem det generelle bymarkedsføringsprogram.

  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Direktør Jørgen Krogh var tilstede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.04-P20-537-09 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Orientering om turistmæssig evaluering og økonomisk analyse for Giro-Start 2012 Herning-Horsens

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
   X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -Elo Christensen

Sagsresume

Giro-start 2012 Herning-Horsens er vel overstået med stor succes, både sportsligt, organisatorisk, tilskuer- og oplevelsesmæssigt.

 

I samarbejde med Visit Denmark, Sport Event Denmark og Epinion er der fortaget undersøgelser, der belyser tilskueroplevelser, turismeomsætning samt markedsføringseffekter af Giro-starten 2012 i både Herning og Horsens. Resultatet af undersøgelsen er overordentlig positivt.

 

Endvidere har CBS (Copenhagen Business School) foretaget analyse omkring meromsætning og branding af Herning i forbindelse med Giro-Starten 2012. Hvilket påpeger en væsentligt omsætningsforøgelse ved siden af turismeomsætningen.

 

Sagsfremstilling

Giro-Starten 2012 i Herning og Horsens blev på stort set alle parametre en kæmpe succes. Dette skyldes, at rigtig mange ting og tiltag gik op i en højere enhed: 

 • Afviklingen af selve de 3 løb forløb problemfrit. Samarbejdet med politiet og alle andre relevante myndigheder fungerede fantastisk. Endvidere blev der brugt mange ressourcer på at oplyse borgere, institutioner og virksomheder, omkring afspærrede gader mm, så generne blev formindsket mest muligt. Denne kommunikation foregik i meget god tid før afviklingen og var gennemarbejdet for stort set alle tænkelige situationer, hvilket betød meget få klager over de logistiske udfordringer.

 • Den lyserøde fest "Giromania projektet" blev en uovertruffen succes.
  Rigtig mange borgere, virksomheder og institutioner langs ruten, specielt i Herning by på 1. etape og de mange større og mindre byer på 2. etape, havde taget giromaniatanken til sig og pyntet i lyserødt og lavet mange "happenings" i området langs ruterne. Dette engagement betød, at folkefesten blev rigtig stor, både for lokalbefolkningen, tilrejsende tilskuer og journalister.

 • Primo februar var det udarbejdede skolemateriale "Cyklens mange facetter" klar til distribution til alle folkeskoler i Herning og Horsens Kommuner. Materialet var udviklet til folkeskolen og indholdt øvelser i mange forskellige fag som idræt, sundhed, natur/teknik, matematik, dansk, historie m.fl. Efter udleveringen af materialet blev det efterspurgt af flere gymnasier, samt folkeskoler udenfor Herning og Horsens kommuner. Ikke bare kommunerne langs ruten, men også skoler i andre kommuner rundt omkring i landet.

 • I forbindelse med Giro-starten blev der afviklet 3 motionscykelløb, som var en integreret del af Giro-Starten. Det største blev afviklet i Herning og omegn før starten på 1. etape om lørdagen, hvor knap 5.000 cyklister deltog.

 

Udover Local Organizer Comittees (LOC) egen vudering herover, har Visit Denmark foretaget markedsundersøgelser omkring turismeomsætningen, tilskueroplevelsen og markedsføringseffekter, som med stor tydelighed viser, at arrangementet var en succes indenfor de 3 parametere (rapporten vedlagt som bilag).  

Her følger de foreløbige hovedkonklusioner:


Med tæt på en halv million tilskuere fik Giro-starten dobbelt så mange tilskuere, som forventet. Med en høj tilskuertilfredshed blandt både danske og internationale tilskuere, en turismeomsætning på over 100 millioner kroner samt en massiv presseomtale oversteg Giro-starten 2012 langt arrangørernes forventninger. Tilskuerne oplevede desuden at være del af en folkefest, og samtidig var de danske og særligt de lokale stolte over, at eventen fandt sted i Herning og Horsens, hvilket også var en hel central målsætning for arrangørerne.
 
Den massive mediedækning af den nordligste Giro-start nogensinde gjorde det muligt at markedsføre Danmark som en grøn og innovativ cykelnation, der byder på masser af oplevelser på cyklen og mange andre ferieoplevelser. Billeder fra Midtjylland klædt i lyserødt blev transmitteret til flere end 350 millioner tv-seere verden over, ligesom mange internationale journalister rapporterede direkte fra Danmark.
 
Giro-starten tiltrak ikke kun danske tilskuere. Rundt regnet 10 pct. af tilskuerne var udenlandske med flest gæster fra Norge og Tyskland.
 

Turismeomsætning og afledte effekter: 

 • Eventen genererede omkring 43.000 overnatninger. Heraf blev cirka 25.000 overnatninger foretaget af tilrejsende danskere og omkring 18.000 af internationale tilskuere.

 • Samlet set skabte Giro-starten 87.000 endagsbesøg fra danskere og udlændinge.

 • Giro-starten i Danmark skabte en estimeret turismeomsætning på cirka 108 millioner danske kroner. Heraf kom omkring 40 millioner fra internationale turister, hvilket svarer til 36,4 pct. af den samlede omsætning.

 • Turismeomsætningen fra Giro-starten skabte et ikke ubetydelig skatteprovenu.

 

 

Markedsføringen: 

 • Markedsføringskampagnen blev samlet set vist 65,8 mio. gange på tværs af forskellige medier. Dette skabte et kendskab til Danmark hos i alt 1,6 mio. personer, som enten så, hørte, læste eller deltog i kampagnen.

 • VisitDenmark estimerer endvidere, at kampagnerne har skabt præference for en (cykel)ferie i Danmark hos 218.500 personer

 

Tilskueroplevelsen:

 • Op mod 500.000 tilskuere så Giro-starten. Dette var dobbelt så mange, som arrangørerne havde forventet.

 • Alene i start- og målområderne var estimeret 209.000 tilskuere til stede. Heraf vurderes det, at 10 pct. var udenlandske tilskuere, 38 pct. var lokale tilskuere og 52 pct. var tilrejsende danskere.

 • Giro-starten indfriede tilskuernes forventninger. Mere end 9 ud af 10 tilskuere svarede, at arrangementet i høj eller meget høj grad indfriede deres forventninger.

 • Tilskuerne oplevede en god stemning under Giro-starten. 94 pct. oplevede en god eller meget god stemning blandt publikum.

 • For mange tilskuere var eventen også en folkefest. Næsten 8 ud af 10 tilskuere oplevede at være del af en folkefest. Det gælder både de danske og de udenlandske tilskuere.

 • Dansk og lokal stolthed over Giro-starten. 8 ud af 10 danske tilskuere var i høj eller nogen grad stolte af, at eventen blev afholdt i Danmark. Kigger man på de lokale tilskuere gælder det for 9 ud af 10.

 

Presse: 

 • I alt var 700 mediefolk akkrediteret til hele Giro d'Italia. Omring 400 mediefolk var til stede i Danmark, heraf 160 udenlandske fotografer og journalister og 120 tv-folk fra den italienske medievirksomhed RAI.

 • Presseindsatsen resulterede i 242 artikler med fokus på Giro-start og på Danmark som ferieland. Artiklerne gik ud til et samlet læsertal på 33,3 mio. mennesker og en annonceværdi svarende til 20,6 millioner danske kroner. Dertil kommer 6.677 øvrige omtaler registreret på elektroniske medier jf. Meltwater samt alle de omtaler, som ikke er registreret, fx trykte aviser.

 
Rapporten "Værdisættelse af Giroen for Herning Kommune", som er foretaget af professor Troels Troelsen fra CBS (den komplette rapport vedlagt som bilag), konkludere positive vuderinger inden for de undersøgte områder.

 

 1. Mere omsætning

I følge CBS er der blev skabt en total mere omsætning fra Giroen på DKK 90 – 150 mio. Heraf har ca. DKK 50-90 mio. været i Herning. Det som Herning-borgerne har brugt i deres egen by betragtes som forskuds forbrug – og regnes ikke med i CBS's opgørelse af omsætningen. Der skal tages med i betragtningen, at "normal" omsætningen fra Herning-borgerne potentielt kunne være lagt udenfor Herning kommune - især fordi Giro-starten foregik i St. Bededags ferien og mange antageligt bruger denne ferie til ture og miniferier. Så den omsætning fra Herning-borgerne, som valgte at blive i byen istedet for at tage på ferie eller andet, er som nævnt ikke opgjort i denne undersøgelse. Det er kun udenbys og udlændinges forbrug, der har skabt værdi. Når dette fratrækkes har der været imellem DKK 40 mio. og DKK 70 mio. i forbrug i Herning.
Denne omsætning har i Herning skabt mellem 35 – 60 årsværksstillinger, ekstra indsats/overarbejde af ansatte og nyansatte. Den betydelige frivillige indsats ses der bort fra, idet den har været til selve arrangementet og derfor enten ikke skal medregnes eller medregnes i såvel indtægter som udgifter med det samme tal.
Disse heltidsstillinger skønnes at være 2/3 besat af medarbejdere i Herning kommune og har medført 25 – 40 helårsmedarbejdere - med deraf hørende yderligere kommuneskat og mindre andre ydelser sociale ydelser. Skønnet DKK 60.000 - 80.000 pr. ny heltidsarbejder = en direkte økonomisk i Herning på DKK 1,5 – 3,2 mio.
Omsætningen på mellem DKK 40 og 70 mio. har også rullet igennem Hernings hoteller og erhvervsliv og efterladt en indtjening med efterfølgende skat eller selskabsskat til Herning på mellem DKK 2,0 og 4 mio. Alt afhængig af CVR-ejerskabsform, hvordan man antager at omsætningen har ”rullet videre” (=kaldes multiplikatoreffekt, og kan antages at være mellem 1 og 1,4).
Så i alt har den generede omsætning skabt direkte værdi i Herning for imellem DKK 3,4 og 7,2 mio.  

 

 

 1. 21.300 - 26.400 Herning-borgere (Herningensere) så i gennemsnit Giroen 2 gange.

Det er en udbygget og udviklet kommunes opgave at give borgerne et bredt spektrum og kulturelle oplevelser, strækkende sig over hele skalaen. Klassisk – jazz - rock musik, teater, museer, oplevelser for børn, aktiv og passiv sport, parker og rekreation mm. Men kultur og museer er også betydelige udgifter i relation til at levere oplevelser til borgerne. Parker og kunst / arkitektur i bybilledet tages for givet, men alle sådanne borgeroplevelser har en pris. Prisen for enkeltoplevelser til borgerne varierer meget alt efter art og kvalitet. Alt efter kategori ovenfor, så i den dyre ende, klassisk musik og museumsbesøg, at svømme, ride og ishockey og i den billige ende sportsevents, at løbe og cykle. Intervallet for ”prisen for en borgeroplevelse” er alt fra DKK 10 til DKK 1200 (=Det Kongelige Teater). Selv at tage til stranden er jo ikke gratis set med kommunale briller. Og tilbud om at dyrke aktiv sport er også en aktivitet leveret til borgerne. Det koster i gennemsnit en by omkring DKK 900 pr. borger – og ca. DKK 3.600 pr. sportsaktiv borger eller skønnet DKK 30 kr. pr. aktivitetstime. Men kultur og sport giver også en lang række fordele for en befolkning – som denne undersøgelse ikke værdifastsætter.

 

Tilfredshedsmålinger har vist, at Herningenserne har haft en endog meget stor oplevelse ved at være værtsby for Giroen. Der blev skabt en regulær hype omkring Giroen. Gaderne og byen var fulde af mennesker og den lyserøde farve var gennemgående i byen og understøttede oplevelsen.

Med udgangspunkt i en række kulturelle tilbud i en tilsvarende kvalitativ ende som Giroen fra bl.a. Odense og Herning, så kan en af kommunalbestyrelsen valgt kulturel aktivitet til borgerne værdisættes til mellem DKK 30 til DKK 100! pr. oplevelse.

Samlet oplevelsesværdi for Herningenserne af Giroen er værdimæssigt et stort spænd: DKK 1,4 mio. – DKK 5,3 mio. 

 

 

 1. Langsigtet branding af Herning.

Herning brandes af en række forskellige usammenlignelige forhold:

 

 • Boxen / MCH

 • Sportshold ligeligt indenfor fodbold, ishockey og i mindre grad håndbold.

 • En by der tør og får noget til at ske, og hvor beslutninger kan tages hurtigt.

 • Tekstilby

 • Giroen

 

Og et godt brand har betydning for en række interessenter:

 • For Herningenserne, der gerne må være stolte af deres by og de mange aktiviteterne skal give dem noget at tale om. Det har betydning for tilflytningen med 400-500 borgere om året´, som stabiliserer ejendomspriserne, og alle byer ønsker en kontrolleret vækst, som gør at byens serviceapparat udnyttes bedre.

 • Messe Center Herning (MCH), ”Boxen” og konferencecentret bidrager igennem det nært koordinerede og lange seje træk meget til erhvervsturismen og oplevelsesturismen i Herning og har meget stor betydning for omsætningen i Herning, såvel hotel, restauration og service som for det øvrige handelsliv. De 3 professionelle sportshold bidrager kun i lille grad til dette.  Hvert arrangement indbringer omsætning til Herning på en beregningsform, der afhænger af arrangements art. Giroen var i dette sammenhæng betydende. Alle arrangementer, koncerter, messer og events understøtter alle og gør, at Herning tænkes ind, når et arrangement skal placeres af en mulig arrangør. Store kulturelle arrangementer, sportskampe, Sport 2012, store messer osv. Herning må konstant tiltrække store arrangementer for fortsat at opretholde et brand som arrangør. Så ethvert arrangement er en investering i Hernings brand, og som derved berettiger og tiltrækker de næste arrangementer. Disse understøtter sammen med store events som Giroen Hernings brand – som igen indbringer betydelige indtægter til Herning. Heri ligger Visit Herning, organisationen i MCH´s værdier. Giroens bidrag til Hernings brand er ikke langvarigt, men vil aftagende fra ca. 10 % brande Herning som stedet hvor ting kan lade sig gøre og som et godt sted at arrangere og som en centralt beliggende by. En oplevelsesby og derigennem få arrangører til i samspil med MCH og deres organisation at kunne tiltrække arrangører og arrangementer. Det vil så anslået medføre en forøget omsætning i MCH grundet den forøgede branding af Herning på DKK 60 -100 mio. over nogle år – hvorefter det vil være glemt, medmindre det gentages eller Tour de France kan tiltrækkes. Dette værdisættes på linje med tidligere beregninger under punkt 1 til = DKK 2,3 -4,8 mio.

 • Hernings samlede bygningsmasse. Dvs. boliger, erhvervsvirksomheder, kontorer, offentlige bygninger mm. En samlet opgørelse har jeg ikke, men et skøn er en samlet offentlig vurdering i Herning Kommune på DKK 70 mia. Og såfremt Hernings brand har medført en højere pris på disse med bare 5 % end sammenlignelige byer, så har brandværdien skabt en samlet relativ værdiforøgelse på DKK 3,5 mia. Betydningsfuldt også for ejendomsværdibeskatningsindtægten til Herning Kommune. Et skøn er 20,5 promille af ca. DKK 2,5 mia (da der ikke er ejendomsskat på alle bygninger – og nogen er kommunale) = en merindtægt på anslået DKK 50 mio. Det vil kræve en særlig analyse, hvori der også skal indgå også kommunal udligning. Dette medregnes ikke – men er muligvis den største værditilførsel fra et bedre brand for en by.

 • Virksomhederne i Herning, der derigennem får lettere ved at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Især at tiltrække kvalificeret arbejdskraft væk fra de store universitetsbyer er en udfordring, idet det er hele familier, der skal overbevises om at flytte til en by ”på heden”. Så skal der en god portion forskellig kultur til at tiltrække – og et par motorveje. Dette er med til at fastholde erhvervsvirksomheder – som på mellemlangt sigt har en stor værdi for Herning.

  

 

 1. Værdien af medieomtale i forbindelse med Giroen.

Analysen fra Visit Denmark og Epinion har opgjort en række forhold omkring værdien af den betydelige mediehype, som Giroen skabte. Det er tale om en umålrettet branding af primært Giroen og sekundært Herning og Horsens med en række potentielle fremtidige turister.

 

Visit Denmark har værdisat dette til en annonceværdi på i alt DKK 20,6 mio. hvoraf Herning, Horsens og Danmark må dele denne værdi på en ikke opgjort værdi. Anslås til DKK 5-7 mio. for Herning – MEN med erfaring (ikke forskningsmæssigt underbygget) fra andre events, så vil jeg (Troels Troelsen fra CBS, red.) ikke medregne dette med mere end DKK 2-5 mio.

 

 

 

Direktør Jørgen Krogh deltager i udvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager effektanalysen til efterretning.

Beslutning

Effektanalysen er taget til efterretning.

 

Direktør Jørgen Krogh var tilstede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.04-P20-537-09 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Orientering om regnskabsafslutning for Giro-Start 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -Kurt Lauridsen

Sagsresume

Regnskabet for Giro-Start 2012 er afsluttet. I forhold til budgettet viser det et merforbrug/mindre indtægter, der giver en ubalance på kr. 1.827.000, som efter gensidig aftale mellem Horsens og Herning Kommune deles ligeligt. Hvilket betyder en ubalance for Herning Kommune på kr. 913.000. Herudover har Herning Kommune forbrugt kr. 429.000 mere end budgetteret, primært på aktiviteterne i forbindelse med festen på Herning Torv, hvor holdpræsentationen og koncerterne var midtpunkter i folkefesten, samt på sikkerhedsmæssige tiltag rundt i byen. Det samlede merforbrug/mindre indtægter for Herning Kommune ender på kr (913.000 + 429.000) 1.342.000.
Der var budgetteret med udgifter på kr.33.760.000 hvor forbruget endte med kr. 32.510.000 - svarende til et mindre forbrug på kr.1.250.000, Indtægterne var budgetteret med kr. 33.323.000, hvor den faktiske indtægt endte på kr. 30.682.000 - svarende til manglende indtægter på kr. 2.641.000.
 
Den samlede afvigelse er finanseret indenfor budgetrammen.

Sagsfremstilling

Ubalancen i regnskabet skyldes en kombination af flere årsager (regnskab vedhæftet som bilag).

Hele ubalancen er finanseret indenfor rammen (se længere nede i sagsfremstillingen)

 

De primæer årsager til ubalancen opstår på grund af følgende: 

 

Det samlede Giro regnskab:

 1. Salget af VIP billetter og karavanebiler levede langt fra op til forventningerne og de budgetterede indtægter, hvilke var estimeret udfra salget og priserne ved VM i landsevej 2011 i København. Disse indtægtskilder viste sig svære at realisere. For at fokusere og optimere salget blev der indgået aftale med eksterne erhvervs sælgere, der vsite sig ikke kunne levere varen. Herunder skal der gøres opmærskom på at VIP cykelløbet i Horsens blev aflyst. Samlet budgetteret indtægt for salgsdelen: kr. 3.995.00 hvor det faktiske omsatte beløb endte på kr. 1.049.000. En større omsætning ville også have medført en større udgift i form af mad mm. Hvilket betyder en reel mindre indtægt på dette område på ca. kr. 1.692.000.

 2. Fejl indkøb af merchandise i form af cykeltrøjer. Der forfindes stadig et stort lager, som forsøges realiseret.

 

Hernings interne regnskab:

 1. Mindre indtægt i salgsboderne under 1. og 2. etape, hvilket medførte en udgift til de medhjælpende foreninger.

 2. Den succefulde fest på Torvet i forbindelse med holdpræsentationen blev dyrere end forventet. Beslutningen om dette blev taget umiddelbart op til arrangementet. Dette var for at sikre et godt arrangement, som levede op til RCS's forventninger samt give publikum og TV seerne en super event. Alt sammen med baggrund i at udvidelsen betragtes som et Torve arrangement og finanseres som sådan - gennem midler til aktiviteter i midtbyen. En oplagt mulighed for at bevise at Herning midtby også har gode rammer for store begivenheder.
  Dette punkt kan med rette være trukket ud af det samlede Giro-start regnskab og opføres under Torve økonomien. Det er dog medtaget for at vise et retvisende helhedsbillede af udgifterne i forbindelse med Giro-starten 2012.

 

 

Herning Kommunes andel af ubalancen finanseres indenfor rammen således:

 • Kr. 700.000 fra overførte midler fra 2011 hensat til formålet (Serviceområde15, Kultur)

 • Kr. 200.000 fra disponible beløb til events (Serviceområde 11, Idræt og Fritid)

 • Kr. 442.000 fra konti vedr. aktiviteter i midtbyen - Torvekontoen og bymarksføringskonto (Serviceområde 15, Kultur, ØKE)

 

Derudover henvises til tidligere dagsordens punkt omkring turismeomsætningen og CBS's analyse af meromsætning og forbindelse med Giro-Start 2012 og "branding" af Herning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager regnskabet til efterretning.

Beslutning

Regnskabet er taget til efterretning.

 

Direktør Jørgen Krogh var tilstede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.05.00-P27-1-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Resultatkontrakt for 2013 med Visitherning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Højborg

Sagsresume

By, Erhverv og Kultur har udarbejdet oplæg til resultatkontrakt mellem Herning Kommune og VisitHerning gældende fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 for koordinering og udførsel af opgaver og drift af Turistbureauet.

Sagsfremstilling

By, Erhverv og Kultur har i dialog med VisitHerning udarbejdet oplæg til resultatkontrakt for 2013. VisitHerning tildeles en operatørrolle med hensyn til produktudvikling, koordinering og markedsføring af ferieturismen i Herning Kommune, herunder drift af ”et grønt” turistbureau.


Resultatkontrakten overholder de visioner, som er opstillet i den vedtagne Politik for Turisme og event.

 

Erhvervsturismesatsningen kører i særskilt projekt i samarbejde med Region Midtjylland.

 

Resultatkontrakten dækker blandt andet følgende emner:

 • Samarbejdet

 • Målsætning for indsatsen

 • Økonomisk ramme

 • Repræsentation i VisitHernings bestyrelse

 • Retslige forhold

 

Der er afsat midler til VisitHerning i budget 2013 på Serviceområde 20 Administration, Turisme og Oplevelsesprojekter på ca. 1,5 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at oplæg til resultatkontrakten godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Direktør Jørgen Krogh var tilstede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.05.00-P19-1577-11 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Visitherning indfrier gældsbrev

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Visitherning fik den 25. januar 2011 bevilget et rentefrit lån på kr. 1 mio. med tilbagebetaling over 10 år mod udstedelse af gældsbrev.

 

Visitherning ønsker at indfri dette gældsbrev.

Sagsfremstilling

Visitherning fik i 2011 et rentefrit lån på kr. 1 mio. på grund af store økonomiske problemer.

 

Visitherning har siden 2011 gennemgået et omfattende økonomisk udredningsarbejde og udarbejdet handlingsplaner, hvor nedbringelsen af gæld var et centralt emne.

 

Dette har bevirket, at Visitherning har fået forbedret sin økonomiske situation så meget, at de ikke længere har brug for det rentefrie lån.

 

Visitherning ønsker derfor at indfri det rentefrie lån på kr. 1 mio. Jf. gældsbrevet kan Visitherning opsige gælden til betaling med 1 måneds varsel.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at indfrielsen af gældsbrevet tages til efterretning,

 

at de tidligere afgivne bevillinger til afdrag på 100.000 kr. årligt i perioden 2012-2021 på Serviceområde 25, Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender tilpasses således at den samlede indtægtsbevilling i 2013 bliver 1 mio. kr. svarende til det samlede afdrag.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Direktør Jørgen Krogh var tilstede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Afslutning af anlægsregnskab vedrørende arealerhvervelse ved Røddingvej 6, Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskabet for nedenstående stednummer på Serviceområde 02, Arealerhvervelser/salgsindtægter kan nu afsluttes og fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Udgiftsbevillingen til arealet af Røddingvej 6, Vildbjerg er givet til erhvervelse af et areal og udstykningsomkostninger til samme til udvidelse af Trehøje Golfklubs baner.

 

Da Trehøje Golfklub selv skulle afholde omkostningerne hertil er der ligeledes givet en indtægtsbevilling til et efterfølgende salg til Trehøje Golfklub. Grunden til at denne er større end udgiftsbevillingen er, at Trehøje Golfklub samtidigt erhvervede et mindre areal fra Herning Kommune ud over det ovennævnte areal. Golfklubben købte den jord hvor klubhuset er placeret, hvilket gjorde det lettere for klubben at finansiere en ombygning af klubhuset.

 

[image] 

 

Idet udgifterne for anlægsregnskabet er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2012.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.  

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Bevilling af anlægsudgift til byggeprogram vedr. Herning Svømmehals nye 50 meter-bassin

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med opførelse af tilbygning til Herning Svømmehal indeholdende nyt 50 m bassin og 2 nye træningsbassiner, søges om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til opstart af anlægsprojektet.

Sagsfremstilling

Udarbejdelse af byggeprogram for 50 m bassin og to undervisningsbassiner ved Herning Svømmehal starter op nu.

 

Der er behov for teknisk rådgivning til udarbejdelse af tekniske kravspecifikationer, geoteknisk analyser, øvrige forundersøgelser og efterfølgende kvalitetssikring af byggeprogram. Efter godkendelse af byggeprogram vil der være behov for teknisk og juridisk bistand til udarbejdelse af udbudsmateriale.

 

Økonomi

Til opstart af projektet anmodes der om en anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2013 på i alt 1,4 mio. kr. af det samlede anlægsbudget på 65,0 mio kr. i henhold til budgetforlig af 20. november 2012 vedrørende anvendelse af salgsprovenuet fra EGJ Varme.

 

Anlægsudgiftsbevillingen med tilhørende rådighedsbeløb placeres i budgettet på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr. i 2013.

 

Bevillingen finansieres af likvide midler med henvisning til budgetforliget.

 

Når projektets endelige udgifter er kendt efter afholdt udbudsrunde, vil der blive ansøgt om frigivelse af bevilling til det endelige anlægsprojekt. Sagen vil da blive behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr., til opstartsudgifter til opførelse af hal ved Herning Svømmehal indeholdende 50 m bassin m.m.,

 

at anlægsudgiften finansieres af de likvide midler, idet der henvises til budgetforlig af 20. november 2012.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.
 

 

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Afslutning af diverse anlægsregnskaber over 2 mio kroner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskaberne for nedenstående stednumre på Serviceområde 02, Arealerhvervelser/salgsindtægter kan nu afsluttes og fremsendes til godkendelse.


Idet bruttoudgifterne på alle stednumrene er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskaberne
ligeledes godkendes af byrådet.

Sagsfremstilling

Nedenstående anlægsregnskaber vedrørende Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er nu klar til afslutning.

 

[image]

 

Bemærkninger til de enkelte stednumre:

 

004093 Stensbjergvej 36, Lind

Byrådet besluttede den 29. oktober 2010  at overtage ejendommen efter begæring i henhold til planloven fra et dødsbo.Ejendommens arealer vil blive benyttet til boldbaner ved Lind Skole. Mindreforbruget skyldes, at omkostningerne til nedrivning af de på ejendommen værende bygninger blev mindre end først antaget.

 

005028 matr.nr. 1 abh Herningsholm, Herning Jorder

Byrådet besluttede i september 2005 at hjælpe Herningsholm Erhvervsskole med erhvervelsen af 7 ejendomme til brug for opførelsen af et nyt erhvervsgymnasium på Tingvej. Denne ejendom er en af de 7. Erhvervelsen af denne ejendom foregik på frivillig basis som en almindelig handel. Mindreudgiften skyldes, at handelsomkostningerne blev mindre end antaget.

 

005090 4 ejendomme på Truelsensvej

De 4 ejendomme omfattet af dette stednummer er som nævnt herover en del af de ejendomme, som byrådet i september 2005 besluttede at erhverve til Herningsholm Erhvervsskoles udbygning med handelsgymnasium. Tre af af disse ejendomme blev erhvervet ved almindelige handler. En ejendom er erhvervet ved ekspropriation.

 

222078 Areal af Godsbanevej, Herning

Byrådet solgte den 14. december 2010 et areal på Godsbanevej til erhvervsformål efter offentligt udbud. Meromkostningen skyldes løsning af aftalemæssige og tinglysningsmæssige problemstillinger i forhold til køber og DSB. DSB og Herning Kommune havde tidligere en aftale om at området anvendtes til langtidsparkering, cykelparkering og adgang for gående til banegården. Omkostningerne er anvendt til landinspektør og advokat med henblik på at løse problemstillingerne.

 

650090 Bethaniagade 6, Herning

Byrådet besluttede den 13. december 2011 at erhverve Bethaniagade 6, Herning til administrationsformål. Mindreudgiften skyldes, at handelsomkostningerne blev mindre end anslået.

 

Idet bruttoudgifterne for de enkelte anlægsregnskaber er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskaberne med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.
 

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 61 vedr. vindmølleprojekt ved Krusbjergvej, Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
 
     X
     X

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering har været i offentlig høring.


På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 61 for et vindmølleprojekt ved Krusbjergvej, Sunds til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at realisere et projekt med fem vindmøller med en totalhøjde på op til 107 meter.

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet d. 28. august 2012 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering for et vindmølleprojekt ved Krusbjergvej vest for Sunds.

 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelse har været i offentlig høring i perioden fra den 5. september til og med den 31. oktober 2012. Der blev afholdt et borgermøde om planerne på restaurant Søgaarden i Sunds den 26. september 2012 med deltagelse af projektmager, konsulent, formanden for Byplanudvalget og forvaltningen fra Herning Kommune. Omkring 60 borgere deltog i mødet.

 

Der er indkommet 23 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden, hvoraf tre af dem er fra konsulent for udarbejdelse af VVM-redegørelsen, opstiller og opstiller på vegne af lodsejer. Derudover er 17 bemærkninger fra debatperioden medtaget, da de har karakter af at være indsigelse imod eller bemærkninger til projektet. Se bilag 1. Bemærkningerne omhandler blandt andet visuel påvirkning, støjgener, skyggekast, værditab, dyreliv, VVM-redegørelsen, visualiseringer i VVM-redegørelsen og afstand mellem vindmølleparker i området. Bemærkningerne er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2.

 

Bilag 3 indeholder en sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllerne samt baggrunden for at vindmølleprojektet indstilles til vedtagelse.

 

VVM-redegørelsen behandler kun et hovedforslag med fem vindmøller med en totalhøjde på 107 meter. Der er ikke redegjort for andre alternativer i VVM-redegørelsen foruden 0-alternativet, da lavere møller ikke vil være økonomisk rentabel.

 

Forvaltningen indstiller hovedforslaget til endelig vedtagelse med følgende begrundelse:

 

Vindmøllerne ved Krusbjergvej vil bidrage med 16 % af Herning Kommunes mål om ny vindenergi. Dette svarer endvidere til knap 6.670 husstande årlige elforbrug om året.

 

0-alternativet opfylder ikke Herning Kommunes ønske om at fremme vindenergi, og er derfor ikke anset som et reelt alternativ.

Landskabet er i forvejen præget af tekniske anlæg, herunder vindmøller ved Remme, dog ikke i væsentlig grad.

På den baggrund har forvaltningen vurderet, at hovedforslaget samlet set er det bedste forslag.

Bilag 4 indeholder et udkast til VVM-tilladelse for projektet. Heri fremgår de vilkår, som Herning Kommune vil stille i forbindelse med tilladelse til projektets opførelse.

 

Forvaltningen er blevet oplyst om, at i projektet ved Krusbjergvej er der solgt 548 andele inden for 4,5 km og heraf har 27 personer i lokalområdet tegnet andele.
Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 endeligt vedtages, således at VVM-redegørelsens hovedforslag med fem vindmøller med en totalhøjde på op til 107 meter kan realisere.

 

 

Johs Poulsen og Knud Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen som følge af de naturmæssige konsekvenser og de massive borgerindsigelser mod projektet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Johs. Poulsen, Finn Stengel Petersen og Knud Erik Kirkegaard kan ikke tiltræde indstillingen som følge af de naturmæssige konsekvenser og de massive borgerindsigelser mod projektet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-3-10 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for et vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
     
     X
     X

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 29.T15.1 – Vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde d. 28. august 2012 og har været i offentlig høring.


Lokalplanforslaget giver mulighed for opstilling af fem vindmøller med en maksimal totalhøjde på 107 meter og en minimum totalhøjde på 100 meter ved Krusbjergvej vest for Sunds.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020, da lokalplanens anvendelse omhandler et VVM-pligtigt anlæg.

 

Forslag til lokalplan 29.T15.1 – Vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde d. 28. august 2012 og har været offentlig fremlagt i perioden den 5. september til og med den 31. oktober 2012.

I offentlighedsperioden har der været afholdt et borgermøde om planerne på restaurant Søgaarden i Sunds den 26. september 2012 med deltagelse af projektmager, konsulent, forvaltning og formanden for Byplanudvalget. Omkring 60 borgere deltog i mødet.

 

Der er indkommet 23 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden, hvoraf tre af dem er fra konsulenten for udarbejdelse af VVM-redegørelsen, opstiller og opstiller på vegne af lodsejer. Derudover er 17 bemærkninger fra debatperioden medtaget, da de har karakter af at være indsigelse imod eller bemærkninger til projektet, se bilag 1.

 

Bemærkningerne omhandler blandt andet visuel påvirkning, støjgener, skyggekast, værditab, dyreliv, VVM-redegørelsen, visualiseringer i VVM-redegørelsen og afstanden mellem vindmølleparker i området. Bemærkningerne er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2. De indsendte bemærkninger og forvaltningens kommentarer hertil giver ikke anledning til forslag til ændringer i lokalplanen.

 

VVM-redegørelse og miljøvurdering
Der er udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport, som er samlet i et dokument: ”Vindmøller ved Krusbjergvej, Sunds, VVM-redegørelse og miljørapport, April 2012.” I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 61 og lokalplan 29.T15.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3).
Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 29.T15.1 – Vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds endeligt vedtages.

 

 

Johs Poulsen og Knud Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen som følge af de naturmæssige konsekvenser og de massive borgerindsigelser mod projektet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Johs. Poulsen, Finn Stengel Petersen og Knud Erik Kirkegaard kan ikke tiltræde indstillingen som følge af de naturmæssige konsekvenser og de massive borgerindsigelser mod projektet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde Vestergade 41 - 45 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Byråd vedtog på mødet den 20. august 2012 forslag til lokalplan 11.C27.1 for et centerområde på Vestergade 41 - 45 i Herning.

 

Lokalplanforslaget har været offentligt lagt frem fra den 5. september til den 31. oktober 2012. Der er i perioden indkommet 3 indsigelser og 3 bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

Byplanudvalget besluttede på mødet den 19. november 2012 at udsætte sagen til fornyet behandling med henblik på at få belyst muligheden for bevaring af den eksisterende bevaringsværdige villa på Vestergade 43.

Sagsfremstilling

Byplanudvalgets møde 19. november 2012

Forslag til lokalplan 11.C27.1 for Vestergade 41 - 45 giver mulighed for centerformål i form af butikker, liberale erhverv, servicevirksomheder og boliger. Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre ny bebyggelse i op til 3 etager og 12 meters højde indenfor de udlagte byggefelter. Der er i alt 3 bygninger med middel bevaringsværdi indenfor lokalplanområdet, og lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive bygningerne på Vestergade 43 og 45, men Vestergade 41 skal bevares.

De indsigelser og bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsperioden er beskrevet og kommenteret i et selvstændigt indsigelsesnotat, se bilag.

 

Forvaltningen vurderer, at indsigelserne og bemærkningerne giver anledning til at tage stilling til nedenstående ændringer af lokalplanforslaget i forbindelse med den endelige vedtagelse:

 

Bevaringsværdige ejendomme

Museum Midtjylland og borgere i området ønsker villaen på Vestergade 43 bevaret, da den efter indsigernes opfattelse er en del af kulturmiljøet omkring den tidligere Herning Klædefabrik, der nu er indrettet til Textilforum. Området omkring Herning Klædefabrik er en del af Tekstilbyen Hernings udpegning til Nationalt Industriminde, og med tankerme om at samle Muesum Midtjyllands aktiviteter på Vestergade vil de bevaringsværdige bygninger kunne indgå i et samlet museums- og kulturområde.

Forvaltningen vurderer, at villaen på Vestergade 43 ikke har en særlig bevaringsværdi i kraft af sit arkitektoniske udtryk, da den er om- og tilbygget gennem tiden, men anbefaler, at der tages stilling til, om den skal bevares som en del af kulturmiljøet omkring Herning Klædefabrik. 

 

Butiksstørrelse

Ejeren af ejendommen Vestergade 43 ønsker at lokalplanforslaget ændres, så der bliver mulighed for at opføre butikker med et bruttoetageareal på 1000 m2 i stedet for 500 m2. Kommuneplanen giver mulighed for at placere butikker på op til 1000 m2 i området. En butik på 1000 m2 vil udfylde størstedelen af byggefelt C, og derfor anbefaler forvaltningen, at der ved en butiksstørrelse på 1000 m2 skal stilles krav om, at der skal være en indgang fra Vestergade, og at facaden mod Vestergade skal have en åbenhed og et udtryk, som bidrager til Vestergade som handelsstrøg.

 

Bygningshøjde - indkigsgener og skyggevirkning

Forvaltningen vurderer, at indkigs- og skyggener for ejendommene på Dalgas Allé og Lykkesvej syd og øst for lokalplanområdet kan reduceres for boligområdet, hvis den sydligste del af byggefelt C på Vestergade 43 kun må bebygges med en højde på 2 etager og 8,5 meter som vist på forslag til nyt lokalplankort.

 

Støjhegn

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at der bliver mulighed for at etablere et begrønnet støjhegn helt op til Vestergade som vist på forslag til nyt lokalplankort.

 

Bevaringsværdig beplantning

Forvaltningen vurderer, at det vil have være en kvalitet for området at bevare yderligere tre træer i området, som vist på forslag til nyt lokalplankort. For at sikre plads til det eksisterende bevaringsværdige træ ved Vestergade 41 anbefaler forvaltningen desuden, at byggefelt C på Vestergade 43 reduceres med ca. 2 meter mod øst, som vist på forslag til nyt lokalplankort, så den eksisterende overkørsel til Vestergade kan bevares med sin nuværende placering.Supplerende sagsfremstilling til BYP 17. december 2012

Forvaltningen har udarbejdet forslag til nyt kortbilag til lokalplanen, hvor villaen på Vestergade 43 bevares, se nyt kortbilag.

 

Hvis villaen på Vestergade 43 skal bevares, vil byggefelt C blive reduceret mod Vestergade. På kortbilaget er vist, hvordan byggefelt C kan opdeles i tre nye byggefelter. Byggefelt C1 omfatter den eksisterende villa  på Vestergade 43, der er registreret med et bruttoetageareal på 276 m2. Byggefelt C2 omfatter et areal på cirka 140 m2, og forvaltningen foreslår, at der kan opføres bebyggelse i én etage, som kan binde den eksisterende villa sammen med en ny bebyggelse i byggefelt C3. Byggefelt C3 omfatter et areal på 750 m2 i grundplan og med bebyggelse i to etager vil der maksimalt kunne opføres 1500 m2 bebyggelse i byggefelt C3. Det vil sige, at der i alt vil kunne opføres maksimalt 1916 m2 bebyggelse i byggefelterne C1, C2 og C3, mens det fremlagt lokalplanforslag gav mulighed for at opføre op til 3000 m2 bebyggelse i byggefelt C på ejendommen Vestergade 43.

 

Hvis der er ønske om at give mulighed for yderligere bebyggelse på ejendommen Vestergade 43, vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at forlænge den sydligste del af byggefelt C3 mod øst. Da det er en væsentlig ændring af planforslaget i forhold til de tilstødende ejendomme syd for arealet, vurderer forvaltningen dog, at det vil kræve en genfremlæggelse af lokalplanforslaget for ejendommen Vestergade 43.

 

Det er muligt at vedtage lokalplanen for en del af det område, der er omfattet af det fremlagte forslag, mens en anden del ændres og genfremlægges til fornyet offentlig høring. 

 

Hvis villaen på Vestergade 43 skal bevares, anbefaler forvaltningen, at den bliver omfattet af de samme bestemmelser om bevaring som er foreslået for villaen på Vestergade 41 i lokalplanforslaget. Det vil sige, at villaen på Vestergade 43 skal omfattes af nedenstående bestemmelser:

 

 • §7.7 - Den med særlig signatur på kortbilag 2 viste bebyggelse er bevaringsværdig og må ikke nedrives eller ombygges uden forudgående tilladelse fra Herning Byråd. Jfr. § 14.1

 • § 14.1 - Den med særlig signatur på kortbilag 2 viste bebyggelse er bevaringsværdig og må ikke nedrives eller ombygges uden forudgående godkendelse fra Herning Byråd. Ved brand eller anden skade, der betyder, at bygningen ikke kan reddes, kan der opføres ny bebyggelse, der i omfang og placering svarer til den eksisterende bebyggelse.

 • § 8.11 - Skiltning på bevaringsværdig bebyggelse på matr. nr. 1165 a og 1166a må kun ske som almindelig navne- og nummerskilt. Der må ved hver af de bevaringsværdige bygninger opsættes én skiltepylon på maksimum 60 x 120 cm med placeringer som vist på kortbilag 2. Skiltepylonenerne må kun belyses med indvendig belysning.

 

Hvis villaen på Vestergade 43 skal bevares, anbefaler forvaltningen, at de eksisterende grønne friarealer omkring villaerne på Vestergade 41 og 43 bevares i deres nuværende form, som vist på kortbilaget, da de danner en fin ramme om de bevaringsværdige bygninger ud mod Vestergade.

 

På vegne af ejeren af ejendommen Vestergade 43, er der den 4. december 2012 fremsendt brev til Herning Kommune med ejerens kommentarer til bevaring af villaen på Vestergade 43 (se bilag). Ejeren ønsker, at lokalplanen vedtages med de byggefelter, der er udlagt i lokalplanforslaget, da det ellers ikke vurderes at være realistisk at sikre en rentabel udnyttelse af ejendommen.

 

I forbindelse med den videre behandling af sagen kan nedenstående scenarier opstilles:

 

1. Skal villaen på Vestergade 43 bevares?

 

Hvis ja skal Byplanudvalget tage stilling til om:

 

2. Om lokalplanforslaget skal endelig vedtages med de samme bestemmelser om bevaring af villaen på Vestergade 43, som er beskrevet for villaen på Vestergade 41.

 

eller 

3. Om lokalplanforslaget skal endeligt vedtages for ejendommene Vestergade 45 og 45A og genfremlægges for Vestergade 41 og 43 for at give mulighed for en udvidelse af det sydlige byggefelt.

 

4. Hvis nej skal Byplanudvalget tage stilling til de forslag til ændringer af lokalplanforslaget, der er beskrevet i dagsordene fra Byplanudvalgets møde den 19. november.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 11.C27.1 endeligt vedtages udelukkende for ejendommene Vestergade 45 og 45A, mens forvaltningen anmodes om at udarbejde nyt lokalplanforslag for Vestergade 41 og 43 med bevarende bestemmelser for de to villabebyggelser, ligesom byggefelterne C2 og C3 bearbejdes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for campingplads på Ringkøbingvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 6. August 2012 besluttet, at der skal udarbejdes ny lokalplan for en udvidelse af eksisterende campingplads ved Ringkøbingvej.

 

Efterfølgende har sagen, på et møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. november 2012 (punkt 393) været fremlagt. Beskrivelsen af et salg har fremgået af sagsfremstillingen men ikke i indstillingen, hvorfor Økonomi- og Erhvervsudvalget ikke har taget direkte stillingtagen til et salg.

 

Lokalplanen danner rammerne for en fremtidig anvendelse af området, og er en forudsætning for at området kan sælges. En sag vedrørende salg og udbud vil fremgå af en selvstændig sag efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanen udlægger et område på 4,2 ha til campingformål. Centralt i området er den gamle Teglværkssø, som i dag er registreret som §3 sø.

Lokalplanområdet er inddelt i 3 områder. Delområde I er ankomstområde, delområde II er camping- og hytteområde og delområde III er til autocampere.
 
Vejadgangen flyttes, så campingpladsen får en indkørsel fra Ringkøbingvej hvorved campingpladsen bliver mere synlig. Der kan etableres en sekundær indkørsel til autocampere med indkørsel fra Teglvænget.
 
Der kan opføres ny bebyggelse i op til 2 etager og med en bygningshøjde på 7 meter. Ny bebyggelse skal fremstå i lette materialer og have et moderne arkitektonisk udtryk.
Campinghytter skal placeres i samlede enheder på 6-8 hytter. Lokalplanen giver mulighed for, at 1/3 af hver hyttes areal inklusiv terrasse kan føres ud i Teglværkssøen. Det er dog kun 1/4 af søbredden, som kan udnyttes til hytter.

 

De mange træer i området tilfører området historie, stemning, karakter og læ. Det gælder både trægrupperne langs Ringkøbingvej og de fritstående træer på den eksisterende campingplads. En del af træerne er bevaret i lokalplanen.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 14.R3.1 for campingplads på Ringkøbingvej i Herning foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-365-11 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 80 for boligområde ved Frølundvej i Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 9. oktober 2012, punkt 285,  forslag til kommuneplantillæg nr. 80 for et boligområde ved Frølundvej i Hammerum.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 80 har været i offentlig høring fra den17. oktober 2012 til den 12. december 2012. Det er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 80 til Herning Kommuneplan 2009-2020 ændrer en del af rammeområde 31.E4’s anvendelse fra erhvervsformål til boligformål i et nyt rammeområde 31B.12.
 
Der vil fortsat være et mindre areal tilbage, som er omfattet af rammeområde 31.E4. Her gælder de eksisterende rammebestemmelser fortsat.

Området nordvest for jernbanen i Hammerum består overvejende af boliger med enkelte virksomheder, der ikke eller kun i ubetydeligt omfang medfører miljøbelastninger. Det er derfor muligt at omdanne det forladte erhvervsområde til et nyt boligområde.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at  forslag til kommuneplantillæg nr. 80 til Herning Kommuneplan 2009-2020 endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-9-11 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Frølundvej i Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 9. oktober 2012, punkt 286,  forslag til lokalplan 31.B9.2 for boligområde ved Frølundvej i Hammerum.
 
Forslag til lokalplan 31.B9.1 har været i offentlig høring fra den 17. oktober 2012 til den 12. december 2012. Det er kommet én bemærkning til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i Hammerum nord for jernbanen ved Frølundvej og omfatter et areal på 3,5 ha.
 
Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af etagehusbebyggelse i 2 etager og med maksimum bygningshøjde på 8,5 meter. Det er også mulighed for at udnytte området til tæt-lav bebyggelse. Hvis der bygges i 1 etage er bebyggelsesprocenten 35 og for 2 etager er bebyggelsesprocenten 40.
 
Der er indkommet én bemærkning til lokalplanen i forbindelse med den offentlige høring. Bemærkningen kommer fra en virksomhedsejer, som driver virksomhed  på Tjørnevej umiddelbart sydvest for lokalplanens område. Virksomhedsejeren bemærker, at der drives en vognmandsforretning, hvor der på tider kan forekomme motorstøj.

 

Bemærkningen giver anledning til en tilføjelse i lokalplanens bestemmelser, som beskriver, hvor der kan laves en eventuel støjdæmpende foranstaltning, samt en lille tilretning af lokalplanens kortbilag 2 for at give plads til en støjvold.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 31.B9.1 for boligområde ved Frølundvej i Hammerum endeligt vedtages med følgende ændring:

 

at der tilføjes under §13, "der skal etableres støjvold mellem intern fordelingsvej og lokalplanområdets afgrænsning mod sydvest, støjvold skal begrønnes med beplantning". Kortbilaget justeres så der er plads til en støjvold,

 

at §12.4 ændres til, "at der er etableret de §13 nævnte støjværn, hvis det er påkrævet for at overholde de vejledende grænseværdier for støj fra jernbane eller ekstern støj fra virksomheder".

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-12 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 87 for boligområde i Skarrild

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 18. september 2012, punkt 270, forslag til kommuneplantillæg nr. 87 for et boligområde i Skarrild.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 87 har været i offentlig høring fra den26. september 2012 til den 21. november 2012. Det er kommet én indsigelse  til planforslaget, som behandles under lokalplan 92.BL2.1.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan 2009-2020 omfatter en ændring og udvidelse af rammeområde BL2. Rammeændringen giver mulighed for, at der i den østlige del også kan etableres tæt-lav bebyggelse, samt at rammeområdets afgrænsning udvides mod øst, for at give plads til vejadgang for ny bebyggelse.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan 2009-2020 endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-12 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for boligområde ved Søndergaardsvej i Skarrild

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 18. september 2012, punkt 271, forslag til lokalplan 92.BL2.1 for boligområde ved Søndergaardsvej i Skarrild.  

 

Forslag til lokalplan 92.BL2.1 har været i offentlig høring fra den 26. september 2012 til den 21 november 2012. Det er kommet én indsigelse til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres boliger øst for Søndergaardsvej i Skarrild. Vejadgangen i lokalplanforslaget sker via den eksisterende boligvej Søndergaardsvej.  

 

Lokalplanområdet er ca. 1,4 ha., og er beliggende ned til Nørre kanal i Skarrild. Her er der mulighed for at bebygge et område med ca. 8 grunde i form af åben-lav bebyggelse. En lille del af lokalplanen kan også udnyttes til tæt-lav bebyggelse.  

 

Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet én indsigelse fra beboerne på Søndergaardsvej og de har følgende bemærkninger:

 

1. Indsigelse til §4.2 vedr. brug af Søndergaardsvej som tilslutningsvej til lokalplanområdet. Indsiger påpeger bl.a. at vejtilslutning igennem Søndergaardsvej vil medføre en øget risiko for trafiksikkerhed, belastning af infrastrukturen ved udkørsel fra Søndergaardsvej og en negativ påvirkning af grund- og herlighedsværdi af ejendommene på Søndergaardsvej. Trafiksikkerheden synes ikke tilgodeset i lokalplanforslaget og vil pålægge beboerne på Søndergaardsvej, samt de bløde trafikanter som færdes langs Søndergaardsvej unødig fare. Indsiger mener derfor ikke at forslaget i §4.2 om en vejløsning igennem Søndergaardsvej er en bæredygtig og gennemtænkt løsning.

 

2. Indsigelse til kortbilag 2 på vegne af Søndergaardsvej 8 :

Indsiger gør opmærksom på at ejer af matr.nr. 4ag også ejer en del af arealet for enden af Søndergaardsvej, der hvor vejtilslutningen er skitseret på lokalplankortet.

Indsiger stiller ligeledes spørgsmål ved, om der er plads til en vej langs 4ag´s skel, da der i dag er et beplantningsbælte.

 

3. Indsigelse til kortbilag 2 på vegne af Søndergaardsvej 7:

Indsiger gør opmærksom på, at matr.nr. 4ad ejer en del af arealet for enden af Søndergaardsvej, der hvor vejtilslutningen er skitseret på lokalplankortet.

4. Alternativt løsningsforslag til lokalplanforslaget 92.BL2.1, §4:

Indsiger foreslår, at der etableres vejadgang til lokalplanområdet via Skjernvej. Det foreslås, at vejen i stedet føres videre op langs beplantningsbæltet mellem 4ad /4ag og 4a og tilsluttes Skjernvej.

Ligeledes beskriver indsiger, at trafiksikkerhed ligger dem meget på sinde og derfor foreslår de at de bløde trafikanter ledes via Søndergaardsvej og ikke ud på Skjernvej og de oplyser, at der er allerede er en sti igennem beplantningsbæltet, mellem ejendommene 4a og 4ag, som bruges af naturelskere.

 
Ad 1. Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen bør imødekommes således, at vejadgangen ikke går gennem Søndergaardsvej.

 

Ad 2 og Ad 3. Forvaltningen har ved udarbejdelsen af lokalplanforslaget ikke været opmærksom på at de 2 matrikler 4ad og 4ag har et areal for enden af Søndergaardsvej. Det er forvaltningens vurdering, at der er plads til vej og samtidig bevares 5 meter af det eksisterende beplantningsbælte som beskrevet i lokalplanen.

 

Ad 4. Det er forvaltningens vurdering, at den beskrevne løsning med vejadgang fra Skjernvej og en stiadgang via Søndergaardsvej bør imødekommes.

Forvaltningen har været i dialog med bygherre om ændring af vejadgangen, og bygherre har accepteret forslaget. Der er vedhæftet kortbilag som viser vejændringen.

Det er forvaltningens vurdering, at løsningen med adgangsvej via Skjernvej bør imødekommes. Vejafdelingen oplyser, at vejen som ligger uden for lokalplanens område kan etableres i henhold til vejloven, men den kan også vedtages ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Stiadgangen via Søndergaardsvej bør fastholdes, men det ligger uden for lokalplanens område, så der kan ikke stilles krav i lokalplanen, men der kan redegøres for løsningen i lokalplanens redegørelse, ligesom der kan redegøres for vejtilslutningen til Skjernvej.
Byplanudvalget har i forbindelse med sagens behandling besluttet at navngive vejen "Lustrupvej".

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 92.BL2.1 for boligområde ved Søndergaardsvej i Skarrild endeligt vedtages med følgende ændring:

 

at §4.2 slettes,

 

at lokalplankortet tilrettes således at adgangsvejen via Søndergaardsvej slettes, og i stedet anlægges som tilslutning til Skjernvej.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1779-10 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 for Fårbæk by

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 blev foreløbigt vedtaget af Herning Byråd på mødet den 8. maj 2012 under punkt 136, og efterfølgende udsendt i offentlig høring i perioden fra den 23. maj 2012 til den 1. august 2012. Der er i høringsperioden indkommet én indsigelse til kommuneplantillægget.
 
Indsigelsen er indgivet af Naturstyrelsen og har derfor opsættende virkning. Kommuneplantillægget har derfor ikke kunnet endelig vedtages, før der foreligger en aftale med Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har efter forhandling frafaldet deres indsigelse.
 
Hermed foreligger hermed forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan
2009-2020 til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 5 udlægger et nye rammeområder – BL18 for Fårbæk By 
Kommuneplantillæg rammelægger hele landsbyen Fårbæk til blandet bolig og erhverv. Ændringen af kommuneplanen giver muligheder for udvikling af erhvervslivet i Fårbæk. 

Der fortages i forbindelse med rammelægningen af BL18 en mindre justering af eksisterende rammeområde R5, så det følger matrikelgrænserne. 


Naturstyrelsen valgte at gøre indsigelse mod kommuneplantillægget, for den del af området, der lå inden for Natura 2000 fredningerne, herunder EU-habitatområde Karup Å og Karup Å-fredningen. I den forbindelse er det aftalt med Naturstyrelsen, at kommuneplantillægget tilrettes, så det friholdes fra Natura 2000 fredningerne.

Naturstyrelsen har herefter tilkendegivet, at de frafalder indsigelsen mod kommuneplantillæg nr. 5. Der hevises til bilag for en nærmere redegørelse.
 
Der er parallelt med kommuneplantillæg nr. 5 udarbejdet forslag til lokalplan 09.BL18.1 for et erhvervsområde i den nordlige del af Fårbæk by.
Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009 - 2020 endeligt vedtagelse med de ændringer, som der er aftalt i forbindelse med ophævelsen af indsigelsen fra Naturstyrelsen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-15-08 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Herning Kommune modtog en ansøgning om udvidelse af en eksisterende virksomhed beliggende ved Karupvej i den nordlige ende af Fårbæk by. Der er på den baggrund blevet udarbejdet forslag til lokalplan 09.BL18.1 – Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk, som muliggør en udvidelse af en eksisterende virksomhed. 

Lokalplanforslag nr. 09.BL18.1. blev foreløbigt vedtaget af Herning Byråd på mødet den
8. maj 2012, punkt nr. 137.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 5.

 
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 23. maj 2012 til den 18. juli 2012. I høringsperioden er der i alt indkommet 2 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Virksomheden ønsker at sikre sig mulighed for at udvide produktionen gennem udbygning af virksomhedernes anlæg og udvidelse af arealet.

 

Lokalplanforslaget har til formål at muliggøre den fortsatte udbygning af en eksisterende virksomhed i den nordlige del af Fårbæk By. Virksomheden har hidtil udvidet på baggrund af landzonetilladelser, men de seneste udvidelsesønsker er lokalplanpligtige.  


Lokalplanområdet:

Forslag til lokalplan 09.BL18.1 - Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk omfatter et areal på ca. 38.000 m2 i den nordlige del af Fårbæk By. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord og vest af det åbne land og mod syd af boligejendomme. Mod øst er lokalplanområdet afgrænset af Karupvej. Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver ved lokalplanens endelige vedtagelse i landzone.   Lokalplanområdet anvendes i dag til oplag, sortering og efterfølgende genbrug af glasmaterialer, som afhentes fra store dele af Jylland.  

 

Lokalplanforslaget:

Lokalplanen har til formål at muliggøre udvidelse af en eksisterende virksomhed i det åbne land. Inden for lokalplanområdet må der etableres erhverv, som svarer til en virksomhedsklasse 3 - 5, dvs. op til de mere belastende af egentlige produktionsvirksomheder.  


Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udformning og fremtræden, som skal sikre tilpasning af ny bebyggelse i det åbne land og sammenhæng med den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen stiller endvidere krav om etablering af beplantning langs virksomhedens afgrænsning mod det åbne land.  

   

Indkomne indsigelser og bemærkninger i hovedpunkter:
Indsigelserne og bemærkningerne behandles i Indsigelsesbilaget, hvor også indsigelserne kan ses. 


Nr. 1 – Indsigelse af 27. juni 2012 MiljøInform p.v.a. MFC A/S.

Der gøres blandt andet indsigelse mod visse vendinger som kan misforstås i forhold til virksomhedens drift. Endvidere gøres der indsigelser mod bredden af beplantningsbælter, som skal skærme indsynet til virksomheden fra det åbne land. Der gøres indsigelse mod den bonusvirkning, som indskrives i lokalplaner i det åbne land, således jorden igen kan overgå til landbrugsjord, hvis virksomheden skulle ophøre og ikke videresælges til erhvervsbrug. Der gøres indsigelse mod at man skal indeholde virksomhedens produktionsanlæg i bygninger. Samt mod etableringen af den nødvendige parkering. 


Nr. 2 – Indsigelse af 17. juli 2012 fra Naturstyrelsen (veto)
Naturstyrelsens indsigelser er primært rettet mod kommuneplantillægget og rammeområdets udlæg inden for Natura 2000-området. Herudover meddeler Naturstyrelsen, at lokalplanen skal medtage de nødvendige vurderinger m.h.t. de forhold, som lokalplanen påvirker i forhold til åbeskyttelseslinien, da man ikke ønsker at ophæve åbeskyttelseslininen for de dele af lokalplanområdet, som ligger inden for denne. Samt at bygningehøjden inden for lokalplanområdet ikke må overstige 8,5 meter.
 
Forvaltningens vurdering af bemærkninger:
Ad. 1 - Bemærkning:

Forvaltningen vurderer, at i forhold til de bemærkninger der vedrører formuleringer, der kan misforstås i forhold til virksomhedens drift, er der ikke noget i vejen for at ændre formuleringen. Den forholder sig udelukkende til lokalplanens redegørelsesdel. De øvrige indsigelser, mener forvaltningen, ikke bør imødekommes. Se forvaltningens udredning i Indsigelsesbilaget.

 


Ad. 2 - Indsigelse:

Vetoet fra Naturstyrelsen blev ophævet den 23. oktober 2012. Der indsættes i henholdsvis kommuneplantillægget og lokalplanen de nødvendige afsnit om planernes forhold til Natura 2000-områderne.
Åbeskyttelseslinien bliver ikke ophævet, hvorfor virksomheden, hvis de ønsker at bygge indenfor denne, skal ansøge om dispensation for åbeskyttelseslinien, og lokalplanen medtager de forhold som lokalplanen påvirker i forhold til denne.

 

Lokalplanen ændres til en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 09.BL1.1 – Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk endeligt vedtagelse med følgende ændringer: 

 

at ”restaffald” erstattes med ”råstoffer” (side 5, spalte 2),

 

at ”begrænses” erstattes med ”overholder de for virksomhedens fastsatte grænseværdier for støj” (side 5, spalte 2),

 

at §7.3 ændres til ”Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter”,

 

at §11.1 ændres fra ”…3-rækket” til ”…7-rækket”,

 

at §11.2 tilføjes ”Beplantningsbæltet skal udføres som et 7-rækket læhegn med løvfældende træer og fremtræde som en sammenhængende tæt beplantning”,

 

at der i lokalplanen indsættes en uddybende forklaring om lokalplanens forhold til Natura 2000 området, hvor der tages stilling til de forhold, som planen påvirker i forhold til Karup Å-fredningen og EF-habitatområdet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-5-12 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Frigivelse af anlægsbevilling til anlægsprojekt Østergade og Tinghuspladsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

På budget 2013 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr.:222086, Bymidtepuljen, er der afsat 5,166 mio. kr. i 2013. 


Med budgetforliget er det besluttet, at midler afsat til Bymidteplanen på budget 2013, skal anvendes til en opgradering og omlægning af Østergade og Tinghuspladsen på baggrund af beslutning om at flytte biblioteket i Herning til Østergade 8.
 
Der er udarbejdet et samlet skitseforslag for området omfattende Bredgade, Tinghuspladsen samt den sydlige del af Nørregade og den del af Østergade, der i dag udgør et af byens væsentligste restaurationsmiljøer.
 
Skitseforslaget udlægger et forslag til entrepriseafgrænsning for en første etape af projektet i henhold til budgetrammen for 2013, og skitserer en anlægsplan for de tilstødende områder.

Sagsfremstilling

Baggrund:
På Budget 2013 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, er der afsat 5,166 mio. kr. til Bymidteprojektet i 2013. Midlerne er, jf. budgetforliget, disponeret til omlægning af Østergade og Tinghuspladsen.
 
Byplanudvalget havde oprindeligt disponeret midlerne til omlægning af Bredgade, på strækningen mellem Poulsens Plads og smøgen til Lille Torv, ved Bredgade 39.
 

Beslutningen om at flytte biblioteket til Østergade 8 bevirker imidlertid, at det samtidig er relevant, at bymidtepuljemidlerne anvendes til en omlægning og opgradering af arealerne udfor det nye bibliotek og Tinghuset, med henblik på at skabe synergi imellem og understøtte de nye byfunktioner i området og skabe liv i Bymidten.
 
Skitseprojekt – beskrivelse
Tinghuspladsen og den del af Østergade, der ligger udfor Tinghuspladsen, det nye Bibliotek og Politistationen er et af Bymidtens væsentligste byrum. Et sted, der har en helt særlig karakter af ro, stemning og rumlig og bebyggelsesmæssig pondus.
 
Det nye Bibliotek i Bymidten ventes at tilføre området et væsentligt antal nye besøgende og brugere. Pladsen søges derfor indrettet til at skabe en mangefacetteret ramme omkring det moderne byliv med fokus på mangfoldighed og udfoldelse – ’Byrum for Alle’.
 
Skitseforslaget tager udgangspunkt i stedets særlige karakter, og søger at fremme stedets potentialer ved at skabe plads for ophold, leg, rekreation, caféliv og stadehandel samtidig med at den gennemgående gågade med Hernings nye belægningsmotiv skaber sammenhæng til resten af Bymidten.
 
Stedets særlige karakter søges også understøttet med et unikt belysningsprojekt, som skal udvikles i samarbejde med EnergiMidt.
 
Entreprisegrænse og faseinddeling af området Østergade/Nørregade
Der er udarbejdet et samlet skitseprojekt for hele gågadestrækningen mellem Smedegade og Søndergade, med henblik på at sikre helhedstænkning i omlægningen af arealerne.
 
Med udgangspunkt i budgettet, er der udarbejdet et forslag til entrepriseafgrænsning af en 1. etape samt faseinddeling af omlægning af hele området, som tager udgangspunkt i en forventet budgetramme på ca. 5 mio. kr. per år i overslagsårene. Det anbefales samtidig, at Bymidtepuljemidlerne anvendes til en samlet omlægning af hele området over de kommende budgetår.
 
Faseinddelingen har en anlægsteknisk baggrund, -idet, det ønskes, at de enkelte etaper kan anlægges uden at gøre skade på allerede anlagte etaper. Derfor foreslås Østergade mellem Nørregade og Smedegade anlagt før Nørregade og parkarealet udfor Politistationen anlægges. (Bilag 1.)
 
Anlægsteknisk procedure for omlægning af Østergade og Tinghuspladsen
Med henblik på, at sikre den størst mulige fremkommelighed for borgere, kunder og handlende i anlægsperioden og samtidig sikre fremdrift i projektet, er det valgt at lave et samlet udbud for henholdsvis Herning Vands kloakprojekt og Herning Kommunes belægningsprojekt.
 
Det indebærer, at Herning Vand laver kloakprojekt i foråret 2013 og Herning Kommune laver belægningsprojekt i efteråret 2013 – med samme rådgiver og samme entreprenør af hensyn til sikker styring af projektet. I projektet er der samtidig lavet en plan, der skal sikre størst mulig fremkommelighed og færrest mulige gener i anlægsperioden:
 

 • Herning Vand udfører kloakprojekt marts – maj 2013

 • Arealet retableres med bundopbygning i stabilgrus og midlertidig overfladebelægning i GAB, med henblik på at sikre afretning og komprimering af bundopbygningen. Metoden medfører samtidig, at der er fuld fremkommelighed på arealerne i størstedelen af anlægsperioden, og at der kun vil være opbrudte arealer i korte perioder udfor de enkelte matrikler, -svarende til en uges arbejde.

 • Herning Kommune udfører belægnings-, beplantnings- og belysningsarbejder i etaper svarende til en uges opbrydning af fast belægning medio august – november 2013.

 
Anlægsøkonomisk estimat
Estimater for etapeinddelingen er givet på baggrund af erfaringspriser. De seneste udbud af plads- og gågadeprojekter med Bymidte finish og granit viser, at den gældende m2 pris på Bymidteprojekterne ligger i størrelsesordenen 3200 – 3300 kr., -inklusive rådgivere, entreprenør, granitindkøb, belysning, træer, brickslot-afvanding, -eksklusiv moms.  


Gågaden er gennemsnitligt 16 - 17 m. bred, hvilket giver en gennemsnitspris pr. lbm. på 53.625 kr. Det betyder, at der kan etableres 18 – 19 lbm. gågade for 1 mio., eller ca. 90 lbm. for 5 mio. kr., som der for indeværende er budgetteret med på årsbasis. Priserne er konjunkturafhængige, og de seneste udbud er gennemført på et, for Herning Kommune, fordelagtigt grundlag.
 
Ligeledes vil mindre projekter typisk have en højere m2 pris. Det skyldes, at der er flere tilslutninger til eksisterende forhold/terræn samt, at der er faste udgiftsposter til bl.a. jordbundsundersøgelser, afsætning, etablering af arbejdsplads, anstilling mv.
 
Fagforvaltningerne udarbejder årligt analyser af behov for revision af gældende investeringsoversigt og oversigter over nye anlægsinvesteringsbehov. Forvaltningens forslag til etapeinddeling af gågadearealerne mellem Smedegade og Søndergade foreligger som Bilag 1 til Byplanudvalgets drøftelse/godkendelse.

  

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalget
Opmærksomheden henvises til næstfølgende sag på dagsordnen vedr. renovering af gade- og cykelareal på Silkeborgvej fra Kongrescentret til Kaj Munksvej.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

Byplanudvalget har godkendt ovenstående forslag til anvendelse af midler afsat til Bymidteprojektet for 2013 og godkendt skitseforslag for Tinghuspladsen og Østergade - på strækningen mellem Smedegade og Søndergade og godkendt etapeplan for omlægning af gågaden på strækningen mellem Smedegade og Søndergade, dog således, at udbuddet af anlægsarbejdet sker med størst mulig fokus på gennemførelseshastighed og mindst muligt gene for de forretningsdrivende. Ligesom der skal skabes plads til flere stadepladser for de torvehandlende.  

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2013 til Serviceområde 09, Trafik, BYP, nyt stednr. på 5,166 mio. kr. til anlæg af Tinghuspladsen og Østergade udfor det nye bibliotek,

 

at anlægsudgiften finansieres af pulje til realisering af bymidteplanen på Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 222086 i 2013.

 

Beslutning

Sagen er udsat mhp. behandling på ekstraordinært møde den 29. januar.

 

 

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-3-12 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af gade- og cykelareal på Silkeborgvej fra Kongrescentret til Kaj Munksvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Kloakomlægning af Silkeborgvej har længe været højt prioriteret af Herning Vand. Samtidig trænger såvel vej- som fodgænger- og cykelareler til omlægning og en generel opgradering, da vejen er nedslidt. Silkeborgvej udgør tillige den primære rute mellem Herning Midtby og Herningcentret
 
Med afsæt i ovenstående og i forlængelse af de afsluttede projekter i henholdsvis Østergade og Fonnesbechsgade og fremtidige projekter for omlægning af Kongrescentertorvet og deraf afledte trafikomlægninger, er der blevet udarbejdet skitseprojekt for omlægning af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Silkeborgvej ved Kaj Munksvej.
 
Projektet opdeles i 2 etaper med afsæt i Herning Vands planer for kloakomlægning i området.

Sagsfremstilling

Silkeborgvej er en del af det samlede projekt for omdannelse af Herning Bymidte. Bymidteprojektet skal sikre, at Bymidten fortsat udvikles og understøtter ”Politik for Den Levende By’s” vision om, at Herning skal være en flot by, Herning skal være en levende by og Herning skal have en stærk identitet.

 

Prioriteringen af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Kaj Munksvej medvirker til at skabe sammenhæng og synergi i by- og detailhandelsudviklingen.

I forlængelse af omlægning af Østergade og Fonnesbechsgade, vil omlægning af Silkeborgvej medvirke til at skabe et nyt sammenhængende handelsgademiljø af høj kvalitet.

 

Silkeborgvej foreslås anlagt med et vejtracé på 6.4 m, gennemgående cykelstier i 1.2 m. bredde, allébeplantning i begge vejsider samt fortov i lyse betonbelægningsten i varierende bredde. (Bilag 1)

 

Tids- og procesplan:

Projektet skal koordineres med Herning Vands omlægning af kloakker på henholdsvis Østergade/Silkeborgvej samt tilstødende gader: Danmarksgade, Grønnegade, St. Blichersvænget, Haraldsgade og St. Blichersgade.

Kloak- og anlægsarbejderne i Østergade og på Silkeborgvej forudsættes gennemført i perioden fra 1. marts – 1. juli, hvor krydset Danmarksgade/Silkeborg retableres og hele gade kan genåbnes for trafik. Kloakarbejder i de tilstødende gader fortsætter frem til medio august 2013. (Bilag 2 – tidsplan)

 

Finansiering:
Anlæg af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Kaj Munksvej estimeres at kunne udføres for ca. 8,8 mio. kr. 

 

Projektet er med budgetforliget for 2013 finansieret med henholdsvis ca. 1,8 mio. kr. i 2013 og ca. 2,4 mio. kr. i 2014 på Byplanudvalgets budgetramme på Serviceområde 09 Trafik-BYP. Herudover er der afsat ca. 4,6 mio. kr. i 2014 på Teknik- og Miljøudvalgets ramme på Serviceområde 09 Trafik-TMU.

 

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at fremrykke ca. 2,4 mio. kr. til projektet fra 2014 til 2013, med henblik på at kunne udføre første etape af projektet i umiddelbar forlængelse af Herning Vands kloakomlægning.

 

Estimatet er baseret på erfaringspriser fra igangværende og færdige vej- og gågadeanlæg inklusiv fremskrivning til 2013 priser.

 

Bymidteprojektet udbydes i indbudt licitation, hvorfor der tages forbehold for endelig pris, iøvrigt således at anlægsperioden indgår som konkurrenceparameter.

 

Idet vejen skal kloakrenoveres optimeres projektøkonomien ved vejomlægningen, da Herning Vand står for opgravning til kloak og retablering af asfalt i selve vejudlægget.

 

Afledte driftsudgifter af belægning m.v. afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets
budgetramme på Serviceområde 09, Trafik, og vurderes at kunne afholdes indenfor nuværende ramme.
Indstilling

Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at Byplanudvalget indstiller, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 8,830 mio. kr. samt yderligere rådighedsbeløb på 2,436 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr.: 223078, Byrum, torve og Pladsdannelser, Silkeborgvej til anlæg af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Sjællandsgade

 

at Byplanudvalget indstiller anlægsudgiften finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på hhv. 1,827 mio. kr. på stednr. 223078 i 2013 samt 2,436 mio. kr. på stednr. 223001 i 2014 på Serviceområde 09, Trafik. Sidstnævnte rådighedsbeløb på 2,436 mio. kr. fremrykkes fra 2014 til 2013 og flyttes fra stednr. 223001 til 223078 på Serviceområde 09, Trafik.

 

at Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at den resterende anlægsudgift afholdes af SO 09, Trafik, TMU, stednr. 223099, Silkeborgvej i 2014. Rådighedsbeløbet flyttes til stednr. 223078 i 2014.

 

 

 

Byplanudvalget har tiltrådt indstillingen, herunder skitseforslaget med en bemærkning om, at det forud for behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget undersøges, om det er muligt at komprimere de forskellige anlægsprojekter i denne sag og sagen om Tinghuspladsen, således der opstår færrest mulig gener for forretningsdrivende og borgere.  

Beslutning

Sagen er udsat mhp. behandling på ekstraordinært møde den 29. januar.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-G00-4-05 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Lind Torv

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

På budget 2011 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr.:222034, Lind Torv, er der afsat 0,104 mio. kr. På budget 2013 er der afsat yderligere 0,500 mio. kr. på samme stednummer i 2013.
 
Midlerne er afsat til en omlægning af parkeringspladsen, der støder op til det nye Pleje- og Aktivitetscenter i Lind. Projektet forudsættes programmeret i dialog med Lind Borgerforening.

Sagsfremstilling

Baggrund:
På Budget 2011 var der afsat 0,104 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for Lind Torv. Beløbet er efterfølgende overført til 2012, og søges overført til 2013 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013.

I budget 2013 er der afsat yderligere 0,500 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednummer 222034, til en omlægning af Lind Torv.
 
I forbindelse med Herning Kommunes opførelse af det nye Lind Pleje- og Aktivitetscenter, har Lind Borgerforening ønsket en omlægning af den tilstødende kommunale parkeringsplads.
 
Indenfor rammen af de afsatte midler vil Herning Kommune tage initiativ til en programmering og omlægning af parkeringspladsen i samarbejde med Lind Borgerforening.
 
Processen forudsættes igangsat primo 2013, med henblik på realisering af projektet i sammenhæng med etablering af de nye udearealer i tilknytning til Pleje- og Aktivitetscentret.
 
Proces og anlæg:
Der foreslås afholdt en dialog-work-shop med Lind Borgerforening primo 2013. Med afsæt i Lind Borgerforenings ønsker til det fremtidige område. Skitseforslag udarbejdes i henhold til Herning Kommunes forpligtigelser i forhold til parkeringsarealer og andre almengældende forhold til pladsens fremtidige udformning og anvendelse.
 
Skitseprojektet vil blive koordineret med de øvrige tiltag, der forudsættes indarbejdet i disponeringen af udearealerne omkring Pleje- og Aktivitetscentret, og forelægges Lind Borgerforening forud for Byplanudvalgets godkendelse af omlægningen.
 
Det tilstræbes, at skitseprojektet indstilles til Byplanudvalgets godkendelse før sommerferien 2013, med henblik på anlæg umiddelbart efter sommerferien, således at anlægget er klar til indvielsen af Pleje- og Aktivitetscentret.

 Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling til Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr.: 222034, Lind Torv på 0,604 mio. kr. i 2013,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 104.000 kr. på samme stednr. i 2012. Beløbet overføres til 2013 i den samlede overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013,

 

at anlægsudgiften herudover finansieres af afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. samme sted i 2013.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-13 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Frigivelse af anlægsbevilling til omlægning af trafikken fra Jyllandsgade via Bredgade til Fredensgade samt åbning af busslusen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Med budgetforliget for 2013 – 2017 er det besluttet, at busslusen i Dalgasgade skal nedlægges, samt at der skal udføres trafikomlægninger i området med henblik på at optimere trafikafviklingen i Dalgasgade, Jyllandsgade og Bredgade.
 
På budget 2012 resterer en ramme på 0,232 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr.: 223091, Arealer omkring Føtex P-hus.
 
Beløbet foreslås frigivet og anvendt til slutarbejder i projektet samt den ønskede trafikomlægning i området omkring Føtex P-hus og Bredgade.

Sagsfremstilling

Baggrund:
I 2011 og 2012 er der gennemført en omfattende renovering og omlægning af arealerne omkring det nye Føtex P-hus. Projektet omfatter omlægning af p-plads ved Føtex og Lille Torv samt omlægning af den nedre del af Jyllandsgade og Dalgasgade mellem Dalgas Plads og Jyllandsgade, herunder etablering af en bussluse i Dalgasgade.
 
For at etablere busslusen, var det nødvendigt at nedlægge en privat vejadgang. Med genåbning af busslusen for biltrafik ønskes den nedlagte vejadgang spærret for uhensigtsmæssig indkørsel. Samtidig ønsker de private grundejere at medfinansiere en opgradering af den yderste del af den nedlagte vej til en lille plads med Bymidtestandard og –belægninger.
 
De private grundejere finansierer granitbelægning på den yderste del af den nedlagte vej, mens Herning Kommune finansierer vejlukningen i form af etablering af en granitbænk og træplantning.
 
Nedlæggelsen af busslusen medfører samtidig et ønske om at optimere hele trafikafviklingen i området og skaffe flere p-pladser i tilknytning til gågaderne.
 
Der er udarbejdet et første skitseforslag til en optimeret trafikafvikling af området, herunder også den vestlige ende af Bredgade. Forslaget vil blive præsenteret for grundejere, lejere og øvrige interessenter på et orienteringsmøde i januar 2013. Efterfølgende forventes endeligt forslag til omlægning indstillet til Byplanudvalget i løbet af foråret 2013.

 

 Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling til Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 223091 på 0,232 mio. kr. til trafikomlægning og vejlukning i 2013, 

 

at beløbet finansieres af det på samme sted til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,232 mio. kr. i 2012. Beløbet overføres til 2013 i den samlede overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-11-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Lind Hallen søger om tilladelse/ garanti vedr. lånoptagelse til pilotprojekt solcelleanlæg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Lind Hallen v/ bestyrelsesformanden søger om tilladelse/ garanti i forbindelse med låntagning til pilotprojekt vedr. installation af solcelleanlæg i Lind Hallen.

Sagsfremstilling

Som led i energibesparende foranstaltninger ønsker Lind Hallen at installere solcelleanlæg på 130.000 kWp, hvilket forventes at kunne dække det meste af hallens forbrug af elektricitet.

 

Lind Hallen søger Herning Kommune om tilladelse og garantistillelse vedr. lånoptagelsen. Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede omkostninger til anlægget anslået 1,4 mio. kr. Der er indhentet indikation på et 10 årigt aftalelån(annuitetslån) med fast rente ved Kommunekredit, hvor Herning Kommune garanterer for lånet. Rentesatsen er pt. ca. 1,7 % med en årlig ydelse på ca. 153.000 kr. Rentesats og årlig ydelse fastsættes endeligt ved låneoptagelsen. Hertil kommer løbende vedligeholdelsesudgifter på anslået 10.000 kr. årligt.

 

Hallens udgift til el er ved det nuværende forbrug ca. 200.000 kr. årligt. Den årlige besparelse ved at investere i anlægget udgør således ca. 37.000 kr. Heraf reduceres Lind Hallens bloktilskud med 85% svarende til den gennemsnitlige tilskudsprocent for hallerne. Besparelsen på anslået 31.000 kr. tilfalder de likvide midler i perioden 2013 til 2022, svarende til den 10 årige låneperiode. Sagen behandles politisk på ny ved udløb af låneperioden, hvor 15% af driftsbesparelsen ved anlægget på dette tidspunkt som udgangspunkt tilfalder hallen og 85% tilfalder de likvide midler.  

 

Låntagning i Lind Hallen betragtes jf. lånebekendtgørelsen som kommunal låntagning pga. størrelsen af det ordinære driftstilskud til hallen. Jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1 nr. 6 er der automatisk låneadgang til at foretage energibesparende foranstaltninger som solcelleanlæg. Der skal derfor ikke deponeres for låneoptagelsen.

 
I henhold til lokalplan nr. 61.OF.2, Herning, §8.3 må blanke tagmaterialer kun anvendes i forbindelse med etablering af anlæg til indvinding af solenergi. Opsætning af solceller på tagflade er derfor ikke i strid med lokalplanen.
 
Såfremt solcellepanelerne opsættes plant med tagfladen og parallelt med denne, kræves ikke tilladelse efter byggeloven. Solcelleanlægget kan således forventeligt etableres. Det anbefales dog, at lade leverandøren af anlægget vurdere risikoen for genskin. Efter opsætning af solcelleanlæg skal dette anmeldes/ registreres hos BBR.
 
Herning Colsult Aps. har foretaget statiske beregninger for etablering af solceller på Lind Hallens 2 haller. Beregningerne har medført mindre ændringer af forudsætningerne og der er ikke detaljeopmålt. Der anbefales en detaljeopmåling kontrolleret af leverandør mhp. at sikre, at de i tilbud angivne paneler kan være på taget inden underskrivelse af kontrakt.
  
Forvaltningen oplyser, at Herning Byråd, jf. indgået budgetforlig for 2013-16, i de kommende år vil have fokus på udviklingen omkring solenergi/ solceller. Der vil være særlig opmærksomhed på pris- og teknologiudviklingen på området.

 

Lind Hallen ønsker at agere pilothal i forbindelse afprøvning af solcelleanlæg på kommunens idrætshaller.

 
Der arbejdes pt. med lovændringer på området. Lind Hallen forventer at kunne indgå under den gamle ordning, såfremt solcelleanlægget etableres inden for en 6 mdr.s periode. Det er en forudsætning for Herning Kommunes tilladelse til optagelse af lån og garantistillelse, at anlægget er omfattet af den gamle solcelle-ordning.Projektet er et pilotprojekt, og vil derfor blive fulgt nøje.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at Lind Hallen meddeles tilladelse til optagelse af et 10 årigt aftalelån(annuitetslån) med fast rente på ca. 1,4 mio. kr. under forudsætning af godkendte detaljeopmålinger og risikovurdering fra kommende leverandør vedr. opsætning af anlæg. Lånet kan ikke overstige 1,4 mio. kr.,  

 

at lånet optages i KommuneKredit og Herning Kommune stiller garanti for lånet,

 

at det er en forudsætning for Herning Kommunes tilladelse til låneoptagelse og garanti, at anlægget er omfattet af den gamle solcelle-ordning,

 

at Lind Hallens bloktilskud reduceres med 85% af den årlige energibesparelse, svarende til 31.000 kr. årligt i låneperioden,

 

at budgettet på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, lokaletilskud reduceres med 31.000 kr. årligt i perioden 2013 til 2022. Beløbet tilskrives de likvide midler,

 

at sagen behandles politisk på ny ved udløb af låneperioden, hvor 15 % af driftsbesparelsen på dette tidspunkt som udgangspunkt tilfalder hallen og 85% tilfalder de likvide midler.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1645-07 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Endelig godkendelse af Natura 2000 handleplaner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sten Rønhave og Erik Skibsted

Sagsresume

De seks forslag til Natura 2000 handleplaner har nu været i offentlig høring fra 8. juni frem til 17. august 2012. I forbindelse med den offentlige høring er afholdt 2 borgermøder - et i Aulum Fritidscenter og et i Alhuset i Kibæk. Borgermøderne var velbesøgte med stor spørgelyst. I høringsfasen er indkommet 7 høringssvar til Natura 2000 handleplanerne.

 

Godkendelsen af den kommunale vandhandleplan er udskudt, fordi statens vandplaner er erklæret ugyldige.
 
Forvaltningen anbefaler, at de endelige Natura 2000 handleplaner godkendes, og at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre justeringer af handleplanerne inden offentliggørelse.

 

Sagen har været været behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2012 (sag nr. 237) og omhandlede godkendelse af Vand- og Natura 2000 handleplaner. Natur- og miljøklagenævnet har underkendt de statslige vandplaner. Da Herning Kommunes vandhandleplan er bundet op på den statslige vandplan kan den ikke vedtages. Grundlaget for Natura 2000-handleplanerne er imidlertid stadig gyldigt, hvorfor godkendelsen alene omhandler disse.

Sagsfremstilling

 Kommunen er ansvarlig for færdiggørelsen af Natura 2000 planerne vedrørende Skjern Å m.v. og Ovstrup Hede med Røjen Bæk. Ansvaret for færdiggørelse af de 4 øvrige Natura 2000 planer (Karup Å m.v., Borris Hede, Harrild Hede, Skovbjerg Bakkeø m.v.) ligger hos nabokommunerne.  
 
Der er ikke kommet indsigelser imod Natura 2000 planerne. Der er kommet 7 høringssvar, hvoraf et fra Naturstyrelsen giver anledning til, at der foretages en lille justering vedrørende planen for Skjern Å m.v, så indsatsen nu også rettes imod fremme af rigkær og fugtige naturtyper samt afskrælning eller afbrænding af heder.
 
Der er fra Kommunernes Landsforening og Kommunalteknisk Chefforening tilsendt kommunerne forslag til formuleringstilpasninger, der sikrer, at alle plejetiltag finansieres via frivillige ordninger. Kommunerne bliver derved ikke medfinansierende.
 
Den endelige godkendelse af den kommunale vandhandleplan er udsat indtil videre, fordi statens vandplaner er erklæret ugyldig af Natur- og Miljøklagenævnet den 4. december 2012.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at Forslag til Natura 2000 handleplaner godkendes,

 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre justeringer af handleplanerne inden offentliggørelsen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-P00-2-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Overdragelse af Aulum Hallen og Aulum Friluftsbad til den selvejende institution Aulum Fritidscenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin, Pia Colstrup

Sagsresume

De kommunale institutioner Aulum Hallen og Aulum Friluftsbad søges overdraget til den selvejende institution Aulum Fritidscenter.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med bistand fra Juridisk Afdeling søgt klarlagt, under hvilke forudsætninger Herning Kommune kan overdrage bygninger og inventar fra hhv. Aulum Hallen og Aulum Friluftsbad til den selvejende institution Aulum Fritidscenter.
 
Det følger af praksis, at i de tilfælde hvor Herning Kommune lovligt yder driftstilskud, er det muligt at overdrage fast ejendom, under forudsætning af, at ejendommen overdrages på et gaveskøde med tilbagefaldsklausul, såfremt den selvejende institution ophører med at eksistere eller hvis institutionens formålsparagraf ændres væsentligt eller hvis det kommunale driftstilskud ophører.
 
Den selvejende institution forpligtes til ikke at optage lån i ejendommen uden kommunens forudgående godkendelse og forpligtes til behørigt at vedligeholde bygningerne og sikre at ejendommen benyttes iht. det tilskudsberettigede formål.
 
Vilkår for overdragelsesaftale aftales ved sædvanligt gaveskøde, der udfærdiges af kommunens advokat.


Aulum Hallen og Aulum Friluftsbad skal værdisættes efter sædvanlige prisfastsættelsesprincipper. Værdien heraf anslås til 10 mio. kr. på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering. Den bogførte værdi i Herning Kommunes balance er pr. 31.12.2011 ca. 2,7 mio. kr.

 

De af Juridisk Afdelings anslåede handelsomkostninger ifm. overdragelsen (advokat, tinglysning og udmatrikulering) udgør ca. 100.000 kr.

 
Herning Kommune yder et årligt bloktilskud til Aulum Fritidscenter, hal og svømmehal på i alt 2.798.000 kr. i 2013 (hhv. 584.000 kr. til fritidscentret, 1.572.000 kr. til hallen og 642.000 kr. til friluftsbadet). Overdragelsen medfører ikke ændringer i tilskudsniveauet.

Herning Kommune har kontraktlige bindinger med Aulum Fritidscenter om drift af Aulum Hallen og Aulum Friluftsbad frem til og med 31.12.2012 jf. indgået driftsaftale.
Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at overdragelse af Aulum Hallen og Aulum Friluftsbad til den selvejende institution Aulum Fritidscenter jf. gældende regler og med sædvanlig tilbagefaldsklausul godkendes,

 

at halvdelen af udgiften til handelsomkostninger mv. dvs. 50.000 kr. afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud i 2013 under forudsætning af, at Aulum Fritidscenter selv afholder den anden halvdel på 50.000 kr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-438-11 Sagsbehandler: Britta Andersen  

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
  X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Susanne Hermansen

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgets møde 21. september 2011 blev udvalget orienteret om arbejdet med kvalitetsrapport på dagtilbudsområet. Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven. Der blev iværksat et projekt, der tog udgangspunkt i KL´s skabelon. I projektet skulle det undersøges, hvordan kvalitetsrapporten kan IT- understøttes. Desuden skulle der udarbejdes et årshjul for arbejdet med kvalitetsrapport. 

13. december 2011 blev konceptet med administrativ vejledning og århjul godkendt af Byrådet. Ifølge dagtilbudslovens § 10 skal kommunalbestyrelsen godkende den pædagogiske læreplan, og mindst hvert andet år drøfte evalueringerne af de pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af drøftelsen tage stilling til, om evalueringerne giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side.

 

Byrådets godkendelse af læreplanerne hvert andet år i lige år, indgår nu i kvalitetsrapporten og godkendes samlet af Byrådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetetsrapporten 2012 for Dagtilbud i Herning Kommune fremlægges,så Byrådet kan tage stilling til det faglige niveau på dagtilbudene. Dataene er indsamlet i juli - oktober 2012 og er derfor præget af, at perioden er kendetegnet ved en strukturomlægning, hvor nogle institutioner fusionerer, mens andre fortsætter uændret.

Foruden denne samlede rapport, vil der i 1. kvartal 2013 udkomme en rapport for hver enkelt institution.

 

Kvalitetsrapportens kernepunkter har været genstand for dialog på institutionsledermøde i nov. 2012.

 

Rapporten bygger på en række centrale data og institutionerne egne vurderinger af arbejdet med lærerplanstemaer m.m.

 

Denne første kvalitetsrapport indeholder vurderinger på følgende områder:

- rammerne

- de pædagogiske læreplaner

- børn med særlige behov

- arbejdet med børnemiljø

 

Vurderingen sammenfattes på følgende måde:

Dagtilbudsområdet er præget af stor forskellighed. Hvert dagtilbud har sin egen profil og er tilpasset og engageret i det lokalområde, der er en del af.

 

Dagtilbudenes styresider kan samles i følgende overskrifter:

 • Stort fokus på børnenes kompetencer, sprog og personlige alsidige udvikling

 • Inddragelse af nye metoder

 • Implementering af sprog - og læsestrategien

 • Fleksible læringsmiljøer med fokus på børnene

 

 

Dagtilbuddenes udviklingsområder kan ligeledes samles i følgende overskrifter:

 • Inklusion i forhold til knæk kurven

 • Inddragelse af forældre, som en styrke i forhold til børnenes trivsel

 • Fokus på læreplanstemaet kultur og kulturelle udtryksformer, særlig fokus på børnenes viden om kultur, kulturhistorie og kulturel dannelse

 • Fokus på læreplantemaet natur og naturfænomener, særlig fokus på arbejdet med naturfænomener

 • Implementering af IT i det pædagogiske arbejde for, med og af børn

 • Fortsat udvikling af sprogindsatsen i det pædagogiske arbejdeIndstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at kvalitetsrapport for Dagtilbud 2012 godkendes.

 

 

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Snejbjerg ny skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor Børne- og Familieudvalgets område.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2013.

 

Der er i investeringsoversigten for 2013 sted nr. 301071 under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 46.005.000, som ønskes frigivet til formålet.

Den samlede anlægssum til Snejbjerg Ny Skole udgør ca. 177,5 mill. kr. i perioden 2011-2015.

 

Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til planlægning og etablering af ny skole i Snejbjerg.

Selve byggefasen af Snejbjerg Ny Skole påbegyndes i forlængelse af valg af totalentreprenør. Skolebyggeriet afsluttes til skoleåret 2015/16.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 46.005.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg skole for 2013,

 

at beløbet på kr. 46.005.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2013 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg skole.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til Børne- og Familieudvalget mhp. inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget vedr. halbyggeriet.  

 

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-2-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenters tilbygning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor Børne- og Familieudvalgets område vedr. udbygning ved Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2013.  


Der er i investeringsoversigten for 2013 sted nr. 318092 Skarrild Idrætshal, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 913.000, som ønskes frigivet til formålet.


Bevillingen anmodes frigivet til udbygning ved Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter.
Udbygningen omfatter udvidelse af køkken og flytning af fyr, forbedring af toiletforhold samt tilbygning af depotrum og møde/øvelokale.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægssbevilling  på kr. 913.000 i 2013 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 318092, Skarrild Idrætshal,

 

at beløbet på kr. 913.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2013 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 318092, Skarrild Idrætshal.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-5-08 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. Qualsholm

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Skytte Hansen, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Udvidelse på Qualsholm, Sunds.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af 25. august 2009 vedr. Udvidelse af klubpladser på Qualsholm, sted nr. 514081, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsarbejdet har omfattet en tilbygning af en garderobe i forbindelse med udvidelse af klubpladserne på Qualsholm i Sunds.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 

[image]

 

Merforbruget skyldes, at anlægsarbejdet er blevet dyrere end beregnet.

Det skyldes blandt andet, at anlægsarbejdet blev fremskyndet og der derved var behov for arkitektbistand samt at der ikke var budgetteret med inventar. 

Merforbruget fordeler sig med ca. 35.000 kr. vedr. arkitektbistand, ca. 30.000 kr. vedr. inventar samt ca. 70.000 kr. grundet generel fremskyndelse af projektet.

Merforbruget finansieres af de likvide aktiver.

 

Hovedreglen er, at anlægsregnskabet forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab, idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. Dog skal anlægsregnskaber med væsentlige afvigelser forelægges Økonomi - og Erhvervsudvalget og Byrådet.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at regnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P19-7-11 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. Aulum Byskoles sløjdlokale

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. renovering af sløjdlokale på Aulum Byskole.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 25. januar 2011 vedr. anlægssag Renovering af sløjdlokale på Aulum Byskole , sted nr. 301066, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsarbejdet har omfattet renovering af skolens sløjdlokale.

Der foretaget nedrivning af vægge og samling af rum. Rummet er istandsat med ny gulvbelægning, nyt akustikloft og nødvendig malerbehandling af væggene. El og vvs installationer er renoveret og der er monteret sløjd inventar.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen. Mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

 

Der skal aflægges et særskilt anlægsregnskab, da bruttoudgiften er på 2 mio.kr. eller mere.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P00-3-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. Pulje til projekter 2007-2010

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Pulje til projekter 2007-2010.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 27. februar 2007, 24. april 2007, 19. juni 2007, 11. marts 2008, 7. oktober 2008 og 6. oktober 2009 vedr. anlægssag Pulje til projekter, sted nr. 301085-01, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Puljen til projekter har karakter af en løbende anlægspulje, som afstemmes hvert 4. år i form af et anlægsregnskab.  

Af gennemførte projekter i perioden 2007-2010 kan nævnes konsulentbistand i forbindelse med skimmelsvampeundersøgelser, affugter leje samt rengøring efter skimmelsvamp. Derudover er der konsulentbistand i forbindelse med skolerenoveringer. 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 107.063 kr. for perioden 2007-2010. Grundet puljens karakter er restrådighedsbeløbet på 107.000 kr. overført til stednr. 301085-02, Pulje til projekter 2011-2014 i forbindelse med overførselssagen fra 2011 til 2012. Bevillingen er imidlertid ikke tilpasset dette. Såfremt bevillingen havde været tilpasset hertil, ville anlægsregnskabet have udvist et mindreforbrug på 63 kr.
  

Der skal aflægges et særskilt anlægsregnskab, da bruttoudgiften er på 2 mio.kr. eller mere.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at regnskabet godkendes,

 

at bevillingen på stednr. 301085-02, Pulje til projekter 2011-2014 bringes i overensstemmelse med overførselssagen fra 2011 til 2012.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Holtbjergskolens renovering af terapibad

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor Børne- og Familieudvalgets område vedr. renovering af terapibad på Holtbjergskolen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2013.
 

Der er i investeringsoversigten for 2013 sted nr. 301056 Holtbjergskolen - terapibad, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 1.015.000, som ønskes frigivet til formålet.


Bevillingen anmodes frigivet til renovering af terapibadet på Holtbjergskolen.

Renoveringen omfatter udskiftning af sandfiltersystemet til et membranfiltreringsanlæg samt andre mindre reparationer.
 Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 1.015.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301056, Holtbjergskolen, renovering af terapibad for 2013,

 

at beløbet på kr. 1.015.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2013 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301056, Holtbjergskolen, renovering af terapibad.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 15.21.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Indtægtsbevilling til tilskud til etablering af rehabiliteringsteam

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

 

Sagsresume

Den 1. januar 2013 træder reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder store ændringer i arbejdet med komplekse sager, hvor kommunen forbereder ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Lovreformen forventes vedtaget i Folketinget den 13. december 2012

 

I den forbindelse er der mulighed for, at kommunerne ansøger om et tilskud til etablering af rehabiliteringsteam, etablering af samarbejde mellem kommune og sundhedsvæsen og etablering af fyldestgørende rutiner for opfølgning under ressourceforløb. Kommunens maksimale tilskud fastsættes forholdsmæssigt i forhold til Kommunens andel af personer på førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse de seneste to år.

Sagsfremstilling

Reformen betyder store ændringer i arbejdet med komplekse sager, hvor kommunen forbereder ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

 

Reformen får størst betydning for unge mennesker, som fremover ikke kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. Unge skal i stedet have en individuel indsats via et ressourceforløb.

 

Samtidig målrettes fleksjobordningen til personer med en meget begrænset arbejdsevne, det offentlige tilskud bliver lagt om og fleksjob bliver som udgangspunkt midlertidigt.

 

Fremover skal sagsbehandlere arbejde sammen på tværs af forvaltninger og sektorer om en koordineret og helhedsorienteret indsats. Med oprettelsen af rehabiliteringsteam bliver der etableret en ny model for samarbejde.

 

Borgeren skal være i centrum. Sagsbehandleren skal igennem hele forløbet have et tæt samspil med den enkelte borger. Det betyder også, at selv forberedelsen af sagen kommer til at foregå sammen med borgeren, og at borgerens eget perspektiv bliver omdrejningspunktet. For at skabe ejerskab og engagement skal borgere, der visiteres til ressourceforløb involveres tæt i at planlægge deres eget forløb

 

Kommuner og regionens sundhedsvæsen skal samarbejde på en ny måde. En sundhedskoordinator fra regionen skal - blandt andet som medlem af rehabiliteringsteamet - være med til at planlægge forløbet for udsatte borgere. Sundhedsfaglig rådgivning skal fremover indhentes via den kliniske funktion i regionen

 

Herning Kommune kan ansøge Arbejdsmarkedsstyrelsen om 598.455 kr. til etablering af rehabiliteringsteam, etablering af samarbejde mellem kommune og sundhedsvæsen og til etablering af fyldestgørende rutiner for opfølgning under ressourceforløb. Ansøgningen skal være Beskæftigelsesregion Midtjylland i hænde senest den 26. november 2012 og derfor er ansøgningen administrativt fremsendt.

 

Beløbet kan anvendes til udgifter i perioden fra 27. november 2012 til 1. juli 2013. Kommunen skal ved afslutning af denne periode fremsende en kort redegørelse for, hvordan midlerne er anvendt.Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at der ansøges om indtægtsbevilling på 598.000 til Serviceområde 20, Administration i 2013,

 

at der ansøges tilsvarende om udgiftsbevilling på 598.000 kr. til Serviceområde 20, Administration i 2013.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.01.00-A00-3-12 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Anlægsbevilling - Cykelsti til Arnborg Badesø

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-867-09 Sagsbehandler: Anna Louisa Wejs Henriksen  

Salg af arealer

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-116-04 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

EGJ

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-6-12 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Udbud af byggefelt

 

Sagsnr.: 18.14.00-G01-4-12 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Idrætslederpris 2013

 

Sagsnr.: 21.00.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Bibliotek i ejendommen Østergade 8