Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

61. Kontrast søger tilskud til arrangementet Rythm Night

Sagsnr.: 20.03.01-Ø40-3-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kontrast søger tilskud til arrangementet Rythm Night

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ungdomshuset Kontrast ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på 25.000 kr. til afvikling af arrangementet "Rythm Night" den 10. september 2021.


Sagsfremstilling

Ungdomshuset Kontrast ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 25.000 kr. til afvikling af endagsarrangementet "Rythm Night", der planlægges til afholdelse den 10. september 2021.


Arrangementet tager udgangspunkt i afrikansk og caribisk kultur, hvor publikum præsenteres for både rytmisk musik og dans inden for reggae- og dancehall genren. Der vil igennem workshops sikres interaktion mellem publikum og de forskellige kunstnere.


Arrangementet indledes med koncert med de to bands Rebel og Kå, hvorefter publikum inviteres til at deltage aktivt i en danseworkshop. Workshoppen vil udvikle sig til en konkurrence for de publikummer, der har mod på det. Afslutningsvist vil de to bands deltage i en "mash up", hvor sangere, rappere og dj'en vil improvisere inden for genren.


Det overordnede formål med arrangementet er at sætte fokus på mangfoldigheden igennem den rytmiske musik, der er en kerneværdi for Kontrast.


Økonomi

Budgettet balancerer ved 52.000 kr.


Indtægterne består af forventede entréindtægter på 6.000 kr. (75 personer á 80 kr.), ansøgt tilskud ved Kultur- og Fritidsudvalget på 25.000 kr., ansøgt tilskud ved Kulturelt Samråd Herning på 15.000 kr. samt 1.800 kr. i egenfinansiering. Foruden egenfinansieringen benyttes også et angivet beløb på 4.200 kr. til tarifmæssig honorering angivet svarende til to klip. Forvaltningen gør opmærksom på, at et tarifklip i 3. kvartal 2021 svarer til 2.195,06 kr.


Udgifterne består af 20.000 kr. i samlet honorarudgift, 5.000 kr. til dørmænd, 5.000 kr. til transport, 5.000 kr. til forplejning for 22 personer, 8.000 kr. til leje af teknik, 1.000 kr. til markedsføring, 4.000 kr. til armbånd, 500 kr. til online markedsføring, 500 kr. til KODA samt 3.000 kr. til foto og film.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 15.000 kr. til afvikling af arrangementet "Rythm Night" den 10. september 2021
at tilskuddet finansieres af Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 21. maj 2021 resterer 800.425 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Rhythm Night Budgetskema 10.09.21
  • Projektbeskrivelse af Rhythm Night.docx