Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

60. Kontrast ansøger om tilskud til arrangementet The Real Rap Strikes Back

Sagsnr.: 20.03.01-Ø40-2-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kontrast ansøger om tilskud til arrangementet The Real Rap Strikes Back

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ungdomshuset Kontrast ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på 40.000 kr. til afviklingen af arrangementet "The Real Rap Strikes Back" den 23.-25. september 2021.

Sagsfremstilling

Ungdomshuset Kontrast ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 40.000 kr. til afviklingen af tredagesarrangementet "The Real Rap Strikes Back", der er planlagt til afholdelse den 23.-25. september 2021.


Arrangementet tager udgangspunkt i tre rapudgivelser, der alle kan fejre rund fødselsdag i 2021 - Public Enemy med "The Enemy Strikes Back" fra 1991, Jay-Z med "The Blueprint" fra 2001 samt Death Grip med "Death Grip" fra 2011. Over tre dage, vil der igennem forskellige workshops og koncerter blive sat fokus på rappen som genre. Ønsket er fra arrangørernes side at nå ud til de hiphopinteresserede i hele Herning Kommune, og at bruge arrangementet til samtidig at fejre en tilbagevenden til musikken efter en længere nedlukning på grund af Covid-19.


Torsdag den 23. september bliver med fokus på Death Grip og eksperimentel hiphop. Kontrast lægger hus til foredrag og workshop med gruppen Grip of Death, der består af to digtere med erfaring med både hiphop, rap, spoken word og poetry slam.


Fredag den 24. september sættes der fokus på Public Enemy og den politiske hiphop. Freestyle-rapperne fra Debattle, der består af Ham Den Lange, Pelle Mølle og Shahin Aakjær, vil lægge op til en eftermiddag med politisk debat tilsat rim og rytmer. Om aftenen afholdes en traditionel freestyle turnering mellem de deltagende rappere.


Lørdag den 25. september kulminerer arrangementer med udgangspunkt i Jay-Z's "The Blueprint". Der vil inviteres til koncert med den danske rapgruppe Binær, der består af de to rappere Mund De Carlo og Trepac samt en dj.


Det lokale firma Green Select er blevet inviteret til at stå for forplejning under arrangementet.

Økonomi

Arrangementets budget balancerer ved 75.500 kr.


Indtægterne består af forventede entréindtægter på 6.400 kr. (80 personer á 50 kr. samt 30 personer á 80 kr.), overskud ved salg af mad og drikke på 2.000 kr., et ansøgt tilskud ved Kultur- og Fritidsudvalget på 40.000 kr., et ansøgt tilskud ved Kulturelt Samråd Herning på 15.000 kr. samt en egenfinansiering på 4.100 kr. Foruden egenfinansieringen benyttes også et angivet beløb på 8.000 kr. til tarifmæssig honorering angivet svarende til fire klip. Forvaltningen gør opmærksom på, at et tarifklip i 3. kvartal 2021 svarer til 2.195,06 kr. Det er arrangørens ansvar at betale den korrekte tarifmæssige honorering.


Udgifterne består af 44.500 i samlede honorarudgifter, 6.000 kr. til dørmænd, 8.000 kr. til forplejning for 30 personer, 5.000 kr. til leje af teknik, 5.000 kr. til markedsføring, 2.000 kr. til armbånd, 1.000 kr. til online markedsføring, 1.000 kr. til KODA samt 3.000 kr. til foto og film.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 20.000 kr. til afvikling af arrangementet "The Real Rap Strikes Back" den 23.-25. september
at tilskuddet finaniseres af Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 21. maj 2021 resterer 800.425 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Projektbeskrivelse The real rap strikes back.pdf
  • Ansøgning The real rap strikes back.pdf
  • Budget The real rap strikes back.pdf