Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

45. Kulturfest Herning 2021 og 2022

Sagsnr.: 20.15.00-P20-4-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturfest Herning 2021 og 2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) om planlægning, program og markedsføring for Kulturfest Herning 2021, samt beslutning om datoer for næste års kulturfest.

Sagsfremstilling

Det har været en særlig og usikker tid - og svære forhold for de brede samarbejde. Der er fundet nye veje til samarbejde, og en Kulturfest Herning 2021 i et andet format er klar til at se dagens lys 5. - 11. juni i Herning Kommune.

Med det afsæt vil der blive orienteret om:

  • planlægningsprocessen, herunder de nye døre, der er blevet åbnet for kultur i landsbyerne
  • programmet, herunder afviklingshensyn
  • markedsføring


Desværre er Rock i Aulum Lystanlæg 2021 aflyst. De ønsker at udskyde aftaler med bands osv. til næste år, og har derfor brug for en bekræftelse af datoer.

Projektgruppen foreslår en åbning i Aulum 11. juni 2022, og afslutning i Herning 18. juni 2022.

Begrundelse for overnævnte er, at der ikke er plads til Kulturfest Herning i midtbyen samtidig med at der afholdes Challenge 11. juni. En start i Herning ville betyde 4. juni, men det er pinselørdag, hvilket projektgruppen ikke anbefaler. Projektgruppen vurderer også, at senere afvikling i juni vil være for lang tid efter kultursteder og -skolers afslutning, studenterfejringer og begyndende sommerferie. Derfor anbefales den nævnte model med åbning 11. juni i Aulum og afslutning 18. juni i Herning.


Pia Worm deltager i punktets behandling.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orientering om planlægning og program tages til efterretning
at datoen for Kulturfest Herning 2022 fastsættes til 11. - 18. juni, med åbning i Aulum og afslutning i Herning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning og datoerne for Kulturfest Herning 2022 er vedtaget som indstillet.