Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

51. Haderup Kultur- og Idrætscenter - ansøgning om tilskud til LED-belysning

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-2-21 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Haderup Kultur- og Idrætscenter - ansøgning om tilskud til LED-belysning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Haderup Kultur- og Idrætscenter ansøger om tilskud til LED-belysning.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2021-2022 fremførte Byrådet, at man ønsker at fremme bæredygtighed på flest mulige områder, bl.a. ved at skifte endnu mere belysning til LED.


Bestyrelsen for den selvejende institution Haderup Kultur- og Idrætscenter har et ønske om at udskifte alle gamle lysstofarmaturer med nyt LED lys i hallen, i stedet for at foretage en sporadisk udskiftning af de gamle lysstofrør.


Denne udskiftning giver en årlig besparelse på ca. kr. 16.000 i udgiften til strøm, og selve investeringen er på 138.000 kr. ekskl. moms.

Haderup Kultur- og Idrætscenter er momsregistreret på projektet, og det kan gennemføres i sommeren 2021.


Centret har fået tilsagn på kr. 50.000 kr. fra Nordlys, og der ansøges således om et tilskud på 88.000 kr. til projektet.


Et evt. tilskud kan finansieres fra Haltilskudskontoen, og det årlige bloktilskud til Centret vil fra og med 2022 blive reduceret med 13.000, svarende til ca. 85% af den forventede driftsbesparelse.

Økonomi

Der er indhentet to tilbud på opgaven og billigste tilbud viser en udgift på 138.000 kr. ekskl. moms.


Regnskab 2020 for Haderup Kultur og Idrætscenter viser flg.:

  • Overskud: 138.807 kr.
  • Egenkapital: 8.720.794 kr.
  • Heraf likvide aktiver: 1.006.287 kr.
  • Centret modtog i 2020 et bloktilskud fra Herning Kommune på 1.088.000 kr.


Det skal oplyses, at opsparingen er planlagt anvendt til det kommende haludvidelsesprojekt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 88.000 kr. til LED-belysning i hallen ved Haderup Kultur- og Idrætscenter,
at udgiften finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Haltilskudskontoen,
at det årlige bloktilskud reduceres med 13.000 kr. fra og med 2022.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.