Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

50. Vildbjerg SF Fodbold og Vildbjerg Sports- og Kulturcenter - ansøgning om tilskud til dræn

Sagsnr.: 04.08.00-Ø40-1-21 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Vildbjerg SF Fodbold og Vildbjerg Sports- og Kulturcenter - ansøgning om tilskud til dræn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Vildbjerg SF Fodbold og Vildbjerg Sports- og Kulturcenter ansøger om tilskud til dræn af boldbane.

Sagsfremstilling

Vildbjerg SF Fodbold og Vildbjerg Sports- og Kulturcenter ansøger tilskud til dræn af bane 7 ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.

Banen har de seneste mange år alene været brugt i korte perioder, idet banen ikke kan aflede den megen nedbør. Banen er beliggende tæt på omklædningsrum, center og klubhus, og samtidigt en vigtig del af centrets 2,5 græsbaner med lys. Den manglende mulighed for at benytte banen i sæsonen er en stor udfordring i forhold til planlægning af træning og kampe forår og efterår.


Banen er i forvejen kuperet og projektet omfatter derfor ligeledes en udjævning og tilkørsel af jord.


Vildbjerg SF fodbold har p.t. 475 medlemmer og afvikler under normale omstændigheder træning og kampe for de mere end 50 hold, mandag – torsdag i tidsrummet 16.30 – 20.45 samt enkelte træninger fredag.


Økonomi

Der er indhentet to tilbud på opgaven, og billigste tilbud viser en samlet udgift på 442.000 kr. ekskl. moms, som er det ansøgte beløb.


Klubben og Centret er i øjeblikket begge udfordret økonomisk på grund af manglende indtægter set i lyset af Covid-19 situationen.Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at tilskud til dræn af fodboldbane ikke imødekommes for nuværende
at sagen genbehandles i forbindelse med årsregnskabet for 2021


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.