Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

49. Herning Bueskyttelaug søger om tilskud til sikkerhedsforanstaltninger

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-2-21 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Bueskyttelaug søger om tilskud til sikkerhedsforanstaltninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Bueskyttelaug v/ Torben Olsen søger om tilskud til sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med træning i Sportscenter Hernings opvisningshal.

Sagsfremstilling

Herning Bueskyttelaug har pt. begrænsede træningstider i gymnasiehallen på H.P. Hansensvej i Herning.


Foreningen har længe ønsket at få mere permente og bedre træningsforhold og har nu ifm. udvidelse af Sportscenter Herning fået mulighed for sammen med Herning Bordtennisklub at indgå aftale med Sportscenter Herning om anvendelse af håndboldhallen/opvisningshallen fra 1. oktober 2021.


Klubberne får herved gode træningsbetingelser, mulighed for udvidelse af træningstid og gode udviklingsmuligheder.


I forbindelse med benyttelse af håndboldhallen/opvisningshallen søger Herning Bueskyttelaug om tilskud til etablering af sikkerhedsforanstaltninger, som bl.a. indbefatter opsætning af fangnet og montering af en ekstra digital lås i depotrum.


Fangnet samt materialer til bomsystem til ophængning af fangnet udgør anslået ca. 27.000 kr. Udgifter til digital lås udgør anslået 8.000 kr. Dvs. samlede udgifter på i alt ca. 35.000 kr.


Herning Bueskyttelaugs medlemmer står selv for fremstillingen af bomme til ophængning af fangnet samt etablering af ophængningssystem, som anslås til 40 mandetimer.


Foreningen søger om tilskud til dækning af udgifter til materialer vedr. fangnet og digital lås.


Herning Bueskyttelaug tegner jf. seneste indberetning 17 medlemmer, heraf 7 under 25 år.


Klubbens formueforhold jf. seneste regnskab:


Årets resultat: 13.919 kr.

Likvide beholdninger: 40.351 kr.

Egenkapital: 42.682 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 35.000 kr. til dækning af materialeudgifter vedr. fangnet og udgifter til digital lås
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Herning Bueskyttelaug regnskab 2019 - 2020